Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 5

RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) Wartości w ciągu 12 tygodni leczenia i 12 tygodni obserwacji u wcześniej nieleczonych pacjentów oraz u pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na wcześniejszą terapię. Poziom RNA HCV szybko spadał u wcześniej nieleczonych pacjentów. Panele A i B pokazują wartości dla wcześniej nieleczonych pacjentów w grupach i 2, odpowiednio. Panel C pokazuje wartości dla pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na poprzednie leczenie. Wszyscy pacjenci otrzymywali ABT-333 i rybawirynę; ponadto osoby w grupie otrzymywały ABT-450 / r w dziennych dawkach 250 mg ABT-450 i 100 mg rytonawiru, a te w grupach 2 i 3 otrzymywały ABT-450 / r w dziennych dawkach 150 mg ABT -450 i 100 mg rytonawiru. LLOD oznacza dolną granicę wykrywalności i dolną granicę oznaczalności LLOQ. U wcześniej nieleczonych pacjentów poziom HCV RNA szybko spadał po rozpoczęciu leczenia. Po tygodniu wszyscy pacjenci mieli poziom HCV RNA poniżej 1000 IU na mililitr (ryc. 1A i 1B, oraz ryc. S1B i S1C w dodatkowym dodatku). Jeden pacjent z grupy przerwał leczenie badaniem w 3. tygodniu ze względu na wystąpienie zdarzenia niepożądanego (podwyższony poziom aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej), a pacjent w grupie 2 przerwał leczenie w trakcie badania w 1. tygodniu z powodu nieprzestrzegania procedur badania.
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki odpowiedzi wirusologicznej. W odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego, 17 z 19 pacjentów w grupie (89%, 95% przedział ufności [CI], 67 do 99) i 11 z 14 w grupie 2 (79%, 95% CI, 49 do 95) miał rozszerzoną szybką odpowiedź wirusologiczną (tabela 2). Żaden z pacjentów w grupie ani grupie 2 nie osiągnął przełomu wirusologicznego i żaden z pacjentów, którzy ukończyli leczenie, nie miał nawrotu; wszyscy pacjenci, którzy ukończyli leczenie mieli utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 12 tygodniu po leczeniu (18 z 19 pacjentów w grupie [95%, 95% CI, 74 do 100] i 13 z 14 w grupie 2 [93%, 95% CI, 66 do 100]). Wszystkich 18 pacjentów, którzy ukończyli leczenie w grupie 1, miało niewykrywalny poziom HCV RNA w 48 tygodniu po leczeniu. Dwóch z 13 pacjentów, którzy ukończyli leczenie w grupie 2, przerwało badanie po 12. tygodniu obserwacji; pozostałych 11 pacjentów miało niewykrywalny poziom RNA HCV 48 tygodni po leczeniu.
Skuteczność u pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na wcześniejszą terapię
Poziom HCV RNA początkowo spadł u wszystkich pacjentów w grupie 3 (ryc. 1C i ryc. S1D w dodatkowym dodatku). Sześciu pacjentów miało przełom wirusologiczny podczas leczenia, w tym 1, który przez pierwsze 3 tygodnie błędnie przyjmował tylko 50 mg ABT-450 dziennie i który nigdy nie miał poziomu HCV RNA poniżej 25 IU na mililitr
[patrz też: moringa herbata, zabiegi falą uderzeniową, praktyka lekarzy rodzinnych ]
[podobne: półpasiec u dzieci zdjęcia, padaczka pourazowa objawy, transtyretyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 5”

 1. Zod says:

  [..] Cytowany fragment: stomatolog olsztyn[...]

 2. Nickname Master says:

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

 3. Overrun says:

  Article marked with the noticed of: okulista dziecięcy[...]

 4. Marcel says:

  Sporo ciekawych informacji

 5. Michalina says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rtg zęba Gliwice[...]

 6. Dr. Cocktail says:

  Zapalenie oskrzeli mam co najmniej 2 razy w roku

Powiązane tematy z artykułem: padaczka pourazowa objawy półpasiec u dzieci zdjęcia transtyretyna