Bezpieczeństwo i skuteczność terapii RNAi dla amyloidozy transtyretyny AD 5

Cieniowanie wskazuje 95% przedział ufności. Rysunek 2. Rysunek 2. Skuteczność ALN-TTR02 u zdrowych wolontariuszy. Panel A pokazuje średnie geometryczne procentowe stłumienie transtyretyny w surowicy, w porównaniu z wartością wyjściową, we wskazanych punktach czasowych w okresie 70 dni w grupach pacjentów otrzymujących placebo, kontrolne siRNA (siRNA celujące w PCSK9 formułowane w ten sam rodzaj nanocząsteczek lipidowych, jakie były stosowany w ALN-TTR02) lub zwiększających się dawkach ALN-TTR02. Gwiazdki oznaczają P <0,001 dla porównania między grupą otrzymującą dawkę 0,3 mg na kilogram i grupą placebo, zgodnie z powtarzaną analizą wariancji i testów post hoc. Porównania dla grup otrzymujących dawki 0,15 mg i 0,5 mg na kilogram zachowały podobne znaczenie od dni 2 do 28. Paski I wskazują 95% przedziały ufności. Panel B pokazuje procentowe obniżenie poziomu transtyretyny w surowicy dla jednego uczestnika leczonego placebo i trzech uczestników leczonych dawkami 0,15 mg ALN-TTR02 na kilogram (po lewej) i dla jednego uczestnika leczonego placebo i trzech uczestników leczonych dawkami 0,3 mg ALN -TTR02 za kilogram i jeden traktowany dawką 0,5 mg na kilogram (po prawej). Panel C pokazuje średnie poziomy transtyretyny w surowicy na najniższych poziomach (po lewej) i geometryczne średnie procentowe obniżenie poziomu transtyretyny w surowicy na poziomie najniższym (po prawej) dla siRNA kontrolnego, placebo lub zwiększających się dawek ALN-TTR02. Kręgi pokazują wyniki dla poszczególnych uczestników, a poziome linie oznaczają średnie dla każdej grupy. Gwiazdki wskazują P <0,001 dla porównań parami z placebo, zgodnie z analizą wariancji i testów post hoc.
Mierzyliśmy obniżenie transtyretyny, witaminy A i białka wiążącego retinol w porównaniu do poziomów wyjściowych. Geometryczne średnie i przedziały ufności obliczono za pomocą transformacji naturalnego logarytmu, przekształconej z powrotem w celu prezentacji (Figura 1A, 2A i 2C). Analiza powtórzonych pomiarów wariancji współczynników knockdown log. Główne efekty to dawka, czas i interakcja. Kowariancja była nieustrukturyzowana, a dzień po podaniu leku była zmienną nominalną. Interakcja dawka-dawka była istotna zarówno w badaniach ALN-TTR01 (P = 0,0054), jak i ALN-TTR02 (P <0,001). Zastosowaliśmy testy t do porównań między grupami ALN-TTR01 i ALN-TTR02 a grupami placebo (ryc. 1A i 2A). Zastosowaliśmy regresję liniową w celu przetestowania korelacji między stężeniami niemutycznymi lub zmutowanymi (log) (rysunek 1D) i suplementacją transtyretyny, witaminy A i białka wiążącego retinol (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Poziomy nadiru określono jako minimalny poziom na uczestnika w 28-dniowym okresie po podaniu leku [patrz też: rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena, kasetony świetlne, anatomia palpacyjna ] [przypisy: zespół czołowy, ile kosztują badania lekarskie do pracy, metoda simontona ]

Tags: , ,

No Responses to “Bezpieczeństwo i skuteczność terapii RNAi dla amyloidozy transtyretyny AD 5”

 1. Daniel says:

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

 2. Dominik says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu utrata włosów[...]

 3. Feliks says:

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

 4. Sherwood Gladiator says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ginekologia estetyczna warszawa[...]

 5. Dorian says:

  Nie ma czegoś takiego, jak “medycyna alternatywna”

 6. Shadow Chaser says:

  Article marked with the noticed of: USG tarczycy[...]

 7. Olga says:

  błonnik+antyoksydanty

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztują badania lekarskie do pracy metoda simontona zespół czołowy