Bezpieczeństwo i skuteczność terapii RNAi dla amyloidozy transtyretyny AD 7

W przeciwieństwie do tego, znaczące obniżenie poziomu wyjściowego obserwowano w grupie otrzymującej 1,0 mg na kilogram już w dniu 1, ze średnią redukcją poziomu 38% w transtyretynie w dniu 7 (P = 0,01) (Figura 1A). W grupie otrzymującej 1,0 mg na kilogram, który obejmował dwie serie po cztery osoby, zaobserwowano znaczną zmienność wśród uczestników obserwowanego stopnia knockdown transtyretyny. Spośród czterech uczestników z mutacją V30M i jedną z mutacją S77Y, szczytowe obniżenie mieściło się w zakresie od 16 do 41% i odzyskane w pobliżu poziomów wyjściowych przed podaniem w dniu 28 (Figura 1B). Jednak jeden pacjent z mutacją S77F (Uczestnik 50.03) miał silną odpowiedź, z ponad 50% transkrypcją transtyretyny w dniu 2 i poziomem nadiru wynoszącym 81% w dniu 10 (Figura 1B i 1C). W 28 dniu doszło jeszcze do ponad 50% powalenia, a powrót do poziomu wyjściowego nie nastąpił do dnia 70. Ponieważ główną rolą transtyretyny jest wiązanie białka wiążącego retinol, a zatem obniżenie powinno zmniejszyć krążące poziomy białko wiążące retinol i witaminę A (retinol), 37,38 testy białka wiążącego retinol w surowicy i retinol zapewniały dodatkowe pomiary aktywności farmakodynamicznej ALN-TTR01. Zgodnie z przewidywaniami, obniżenie stężenia transtyretyny w uczestniku 50.03 spowodowało podobną kinetykę obniżania i odzyskiwania białka wiążącego retinol i witaminy A (rysunek 1C).
Spośród czterech pacjentów z mutacją V30M w grupie otrzymującej 1,0 mg na kilogram, istniała silna korelacja między zmutowaną i niezmutowaną transtyretyną (Figura 1D), pokazując, że obie formy białka zostały zredukowane w tym samym stopniu, z tą samą kinetyką obniżania i odzyskiwania (dane nie pokazane).
ALN-TTR02
Nie zaobserwowaliśmy istotnych zmian w poziomach transtyretyny w porównaniu z placebo w dwóch najniższych dawkach ALN-TTR02. Jednakże znaczące obniżenie transtyretyny obserwowano u wszystkich uczestników otrzymujących dawki od 0,15 do 0,5 mg na kilogram (Figura 2A). Transkresja transtyretyny była szybka, silna i trwała we wszystkich trzech poziomach dawkowania, z wysoce znaczącymi zmianami w porównaniu z placebo (P <0,001), do dnia 28. W świetle silnej odpowiedzi obserwowanej przy 0,15 i 0,3 mg na kilogram i skromnej stopniowa poprawa odpowiedzi przy 0,5 mg na kilogram, tylko jeden uczestnik otrzymał dawkę 0,5 mg na kilogram.
Uczestnicy badania wykazywali niewielką zmienność w zakresie kinetyki reakcji (ryc. 2B), zwłaszcza w dawkach co najmniej 0,3 mg na kilogram, z ponad 50% obniżeniem w 3. dniu, poziomem nadiru o około 10 dni i kontynuacją supresji większej niż w dniu 10. niż 50% w dniu 28, przy pełnym odzyskaniu do dnia 70
[więcej w: rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena, moringa herbata, przeciwwskazania do masazu ]
[patrz też: odma podskórna, fizykoterapia szczecin, usg doppler tętnic szyjnych ]

Tags: , ,

No Responses to “Bezpieczeństwo i skuteczność terapii RNAi dla amyloidozy transtyretyny AD 7”

 1. Lilianna says:

  Article marked with the noticed of: akcesoria dla niepełnosprawnych[...]

 2. Washer says:

  Lepiej dmuchać na zimne

 3. Tymoteusz says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu powiększanie ust warszawa[...]

 4. Flakes says:

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: fizykoterapia szczecin odma podskórna usg doppler tętnic szyjnych