INNE CZYNNIKI RÓWNOZNACZNE Z URAZEM

INNE CZYNNIKI RÓWNOZNACZNE Z URAZEM Wymienić tu trzeba przede wszystkim udar słoneczny i przegrzanie z utratą świadomości, po której z zasady, jeśli nie nastąpi śmierć, występuje stan po- mroczny lub amentywny z niepamięcią. Psychozy te przebiegają często z dużym podnieceniem psychoruchowym, agresywnością i popędami samobójczymi. Po- dobne stany widuje się u odratowanych wisielców. W, piśmiennictwie opisuje się te stany pod nazwą psychoz strangulacyjnych (psychosis post stranquia- tionem). Zarówno psychozy poudarowe i hipertermiczne, jak i strangulacyjne zwykle nie trwają dłużej niż kilka godzin. Trwalsze zmiany charakteropatyczne następcze nie są znane.
NASTĘPSTWA WIELOKROTNYCH URAZÓW MÓZGU U PIĘŚCIARZY (DEMENTIA AC CHARACTEROPATHIA PUGILISTICA) Podstawą anatomopatologiczną przewlekłych zaburzeń psychicznych pięścia- rzy jest tzw. encephalopathia traumatica pugilum (pugil, is – pięściarz, pugi- latio – walka na pięści). Zmiany te, morfologicznie przypominające obrazy wi- dywane w parkinsonizmie, są szczególnie wyraźne u sportowców uprawiają- cych w• ciągu. WIelu lat pięściarstwo i narażonych na wielokrotnie powtarzające się urazy mózgu. Grahmann i Ule (1957) dzielą na podstawie piśmiennictwa i własnych badań następstwa te na następujące grupy: 1. Przypadki postępującego otępienia. Pneumoencefalograficznie stwierdza się tu postępujące zmiany zanikowe. 2. Przypadki z niepostępującymi (stacjonarnymi) neurologicznymi odchyle- niami od stanu prawidłowego. Po dłuższym czasie jednak do tego stanu ubyt- kowego może się dołączyć obraz postępującego otępienia. Istotnie spotyka się przypadki, w których po wieloletnim okresie trwałego stanu ubytkowego nie postępującego pojawia się postępujące pogarszanie się stanu psychicznego. 3. Przypadki z nawarstwionymi psychozami typu paranoidalnego lub kata- tonicznego. [przypisy: , artykuły fryzjerskie, olej lniany, Stomatolog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.