Jezeli szczyt plucny nie jest

Jeżeli szczyt płucny nie jest zrosły z opłucną ścienną, to ta blaszka opłucnej może po pewnym czasie pękriąć pod ciężarem plomby. Plornba wpada wtenczas do jamy opłucnej i wywołuje ropniak opłucny. Jeżeli nie ma rozległych mocnych zrostów w płucach z opłucną ścienną, to plomba nie dość ograniczona i nie dość unieruchomiona przez zrosty może zmienić z czasem swe położenie, a wtenczas przestaje uciskać na odpowiednie miejsce płuca. Zabieg nie osiąga wtedy celu. Jamy płucne leżące blisko powierzchni płuca mogą łatwo pęknąć już podczas zabiegu lub po pewnym czasie. Pociąga to za sobą przebicie się jamy gruźliczej do jamy opłucnej z następowym jej zakażeniem. Jamy wielkie o ścianach twardych. mało podatnych, wymagałyby wpro- wadzenia tak znacznej masy parafinowej, że wywierałoby to niekorzy- stne działanie na narząd krążenia i śródpiersie a przy powierzchownym położeniu jamy gruziłoby jej przebiciem się. Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadkach jam w szczycie płu- cnym, niezbyt wielkich, głębiej leżących, dobrze otorbionych, już nie postępujących, o ścianach jeszcze dość sprężystych. Po założeniu plomby ogólna ciepłota. ciała w najbliższych dniach cza- sami podnosi się wskutek dostania się większej ilości jadów gruźliczych do krwi z uciśniętego szczytu płucnego. Do częstych objawów należą bóle w ramieniu i w okolicy łopatki po stronie operowanej, prawdo- podobnie, wskutek ucisku na splot barkowy. Czasami bywają domieszki krwi w plwocinie. Objawy te ustępują zazwyczaj w ciągu tygodnia. W statystyce Oddziału K. Dąbrowskiego w Szpitalu Wolskim w Warszawie spo- strzegano na 10 przypadków plomby zewnątrzopłucnej gorączkę po zabiegu w 5 przy- padkach, bóle w ramieniu i w całej łopatce w 7, krwioplucie w 1 (Halina Rożnowska). Pod wpływem plomby zewnątrzopłucnej jama w płucu ulega w wię- kszości przypadków uciśnięciu, a nawet znika w obrazie radiologicznym. Nie świadczy to jeszcze o zupełnym jej wygojeniu, lecz bądź co bądź plomba stwarza lepsze warunki gojenia się jamy przez zbliżenie jej ścian i spowodowanie obfitszego rozrostu tkanki łącznej. [hasła pokrewne: , protetyka, odwrócona osmoza, Bielizna nocna damska ]

Tags: , ,

Comments are closed.