Kardiodowe punkty końcowe w teście Aliskiren na cukrzycę typu 2 AD 5

Wyjątkiem było to, że mniej pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową przyjmowało blokery kanału wapniowego (55,7% w porównaniu z 65,5%). W sumie 56,7% wszystkich pacjentów przyjmowało insulinę. Leki w punkcie wyjściowym przedstawiono w Tabeli S6 w Dodatku Uzupełniającym. Podczas badania stosowanie większości leków przeciwnadciśnieniowych pozostało prawie niezmienione (Tabela S7 w Dodatku Uzupełniającym), podobnie jak dawka najczęściej stosowanych inhibitorów ACE i ARB (dane nie pokazane). Po 2 miesiącach od randomizacji 84,1% pacjentów z grupy aliskirenu przyjmowało większą dawkę (300 mg na dobę), a 86,3% pacjentów w grupie placebo przyjmowało badany lek (p = 0,006). Po roku 86,6% pozostałych przy życiu pacjentów przypisanych do aliskirenu przyjmowało badany lek w porównaniu z 87,3% pacjentów przypisanych do grupy placebo (p <0,001). Po 2 latach te odsetki wynosiły odpowiednio 74,1% i 78,7% (p <0,001), a po 3 latach 65,7% i 70,1% (p = 0,009).
Kontynuacja badania
W sumie 123 pacjentów w grupie aliskirenowej (2,9%) i 99 w grupie placebo (2,3%) zostało utraconych w celu obserwacji (w tym wycofanie zgody) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku); informacje na temat stanu życiowego były dostępne dla 98,3% maksymalnego możliwego czasu obserwacji w obu grupach badawczych. Mediana okresu obserwacji stanu życiowego pierwotnego wyniku złożenia kardiologicznego, wyniku złożonego układu sercowo-naczyniowego oraz wyniku złożenia nerek wyniosła odpowiednio 2,8, 2,8 i 2,7 roku.
Pierwotny wynik kardioreferencyjny
Tabela 2. Tabela 2. Określone pierwotne i wtórne wyniki złożone i zgony 1. Rysunek 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla pierwotnego wyniku złożonego, wtórnego wyniku w układzie sercowo-naczyniowym i wtórnego wyniku złożowego nerek. Pierwszym złożonym wynikiem był czas zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub pierwsze wystąpienie zatrzymania krążenia z reanimacją, niezakończonym zgonem zawałem mięśnia sercowego, udarem niezarobkowym, nieplanowaną hospitalizacją z powodu niewydolności serca, schyłkową niewydolnością nerek lub zgonem z przyczyn nerkowych lub podwojeniem wyjściowego stężenia kreatyniny w surowicy, które utrzymywało się przez co co najmniej miesiąc (panel A). Drugorzędowy wynik układu sercowo-naczyniowego był złożony ze wszystkich pięciu elementów sercowo-naczyniowych w pierwotnym złożonym punkcie końcowym (panel B). Podobnie, drugorzędowy wynik nerkowy był połączeniem elementów nerkowych w pierwotnym złożonym punkcie końcowym (panel C).
Pierwotny wynik wystąpił u 783 uczestników w grupie aliskirenowej (18,3%) i 732 w grupie placebo (17,1%) (tabela 2 i wykres 1A)
[przypisy: łóżka rehabilitacyjne, kasetony świetlne, rehabilitacja kręgosłupa ]
[podobne: odma podskórna, fizykoterapia szczecin, usg doppler tętnic szyjnych ]

Tags: , ,

No Responses to “Kardiodowe punkty końcowe w teście Aliskiren na cukrzycę typu 2 AD 5”

 1. Commando says:

  Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

 2. Helena says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: farmacja[...]

 3. Tomasz says:

  Brednia brednię pogania

 4. Aurelia says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: olej lniany[...]

 5. Norbert says:

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

Powiązane tematy z artykułem: fizykoterapia szczecin odma podskórna usg doppler tętnic szyjnych