Przepuklina śródpiersia.

Krwawienia. Do mniejszych powikłań, związanych z wykonywaniem odmy opłucnej, należą krwawienia. Mogą one pochodzić z naczyń podskórnych międzyżebrowych, płucnych i z naczyń zrostów opłucnych. Krwawienia z uszkodzonych naczyń podskórnych nie mają większego znaczenia, natomiast krwawienia z naczyń międzyżebrowych mogą wypełniać nawet całą jamę opłucną. Unika się tych krwawień przez nakłuwanie międzyżebrza tuż ponad górnym brzegiem żebra. Obfite krwawienie- do jamy opłucnej może nastąpić także w razie pęknięcia zrostu opłucnego. Krwawienia z naczyń płucnych zależą od ich nakłucia igłą. Zdarza się także krwioplucie stojące pośrednio w związku z odmą leczniczą. Są to krwawienia nieraz obfite, powstające przy wykonywaniu odmy, gdy ona znacznie utrudni krążenie w zmienionych naczyniach przebiegających w jamach gruźliczych albo w ogóle w tkance gruźliczej i wywoła ich pęknięcie. W innych przypadkach, gdy odma uciska tylko część płuca może dojść do znacznego przekrwienia części płuc nieuciśniętych z następowym krwiopluciem.
Przepuklina śródpiersia (hernia mediastini). W toku odmy opłucnej leczniczej może powstać wypuklenie części śródpiersia w stronę przeciwną, gdy jest ono wiotkie. Taką przepuklinę nazywamy mechaniczną lub uciskową. Jej powstaniu sprzyja to, że ciśnienie w jamie opłucnej po zdrowej stronie jest znacznie niższe niż po stronie odmy. Przepuklina śródpiersia bywa najczęściej górno- przednia, śródpiersie bowiem jest szczególnie podatne od przodu w górnej części między I a IV żebrem po zanikłej grasicy. Nieco rzadziej zdarza się dolno-tylna przepuklina, tzn. przepuklina w dolnej części śródpiersia poza sercem między VI a X żebrem. Spostrzega się ją częściej w przypadkach odmy opłucnej z wysiękiem. Przepukliny śródpiersia mogą być różnych rozmiarów. Najczęściej zdarzają się one w odmach świeżych (3-5 miesięcznych). Przepuklinę wykrywa się badaniem radiologicznym w postaci jasnego półksiężyca, odgraniczonego ciemnym łukiem, zwróconego wypukłością do płuca zdrowego. a). Jasna część półksiężyca odpowiada workowi przepuklinowemu, a ciemny łuk – ścianie worka. Klinicznego znaczenia przepuklina śródpiersiowa nie ma. W przypadkach, w których przepuklina wywołuje znaczne przesunięcie śródpiersia, poleca się wytworzenie odmy po stronie zdrowego płuca. Według danych, przytoczonych przez Kazimierza Tyszkę i Juluma Tumidajskiego, przepuklina śródpiersiowa zdarza się w O,6-17 % przypadków odmy opłucnej leczniczej. [podobne: wypełnienie zęba włóknem szklanym, praktyka lekarzy rodzinnych, ginekologia estetyczna szczecin ]
[hasła pokrewne: odma podskórna, fizykoterapia szczecin, usg doppler tętnic szyjnych ]

Tags: , ,

No Responses to “Przepuklina śródpiersia.”

 1. Disco Potato says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kurkuma[...]

 2. Commando says:

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

 3. Blanka says:

  Article marked with the noticed of: dieta na mase[...]

 4. Norbert says:

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 5. Aleksandra says:

  [..] Cytowany fragment: ocet jabłkowy[...]

 6. Pusher says:

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

Powiązane tematy z artykułem: fizykoterapia szczecin odma podskórna usg doppler tętnic szyjnych