Mutacje BRCA1 w linii germańskiej u kobiet żydowskich i nieżydowskich z rakiem piersi o wczesnym początku ad 8

Dlatego tylko mutacje BRCA1, które powodują przedwczesne zakończenie łańcucha i mutacje missense uprzednio udokumentowane w rodzinnym raku sutka i jajnika, należy uznać za określone mutacje. W przeciwieństwie do różnych mutacji BRCA1 w populacji nieżydowskiej, specyficzna mutacja BRCA1, którą badaliśmy, 185delAG, była często spotykana wśród młodych żydowskich kobiet z rakiem piersi. Biorąc pod uwagę, że w populacji żydowskiej ta mutacja występuje na poziomie procenta, a wśród kobiet żydowskich z rakiem piersi w wieku 40 lat lub przed nią 40 procent, występuje 21 procent (95 procent przedziału ufności, 9 do 36 procent), nosiciele mutacji 185delAG wydają się mieć 27-krotny wzrost ryzyka wystąpienia raka piersi o wczesnym początku (dolna granica przedziału ufności 97,5%, 10). Wskazuje to na przypisywane ryzyko (ułamek wczesnego raka piersi u żydowskich kobiet spowodowany tą mutacją) w wysokości około 20% (przedział ufności 95%, od 6 do 31%). Zachęcano do ostrożnego interpretowania ryzyka zachorowania na raka związanego z mutacją 185delAG u kobiet, u których nie występowała rodzinna choroba nowotworowa.19,24 Penetracja tego allelu jest nieznana u członków populacji ogólnej, którzy nie zostali wybrani podstawa takiej historii. Uważano, że nie jest prawdopodobne, aby procent rodzin żydowskich dzielił poważny fenotyp raka charakterystyczny dla rodzinnego raka piersi związanego z BRCA1. Tylko duże, prospektywne badania populacyjne mogą definiować ryzyko raka piersi i jajnika związane z mutacją 185delAG. Biorąc pod uwagę, że częstość występowania raka piersi w wieku 40 lat w populacji USA wynosi na 217 (0,5 procent), 17 obliczamy, że wartość prognostyczna mutacji 185delAG w rozwoju raka piersi w wieku 40 lat lub powyżej jest 9 procent. Szacunek ten może być wyższy, jeśli odsetek wczesnego raka piersi w populacji żydowskiej przekracza liczbę ludności nieżydowskiej. Ryzyko wystąpienia raka sutka związane z mutacją 185delAG w populacji ogólnej jest nieokreślone. Nasze obliczenia, że 20 procent (zakres od 6 do 31 procent) przypadków raka sutka u lub w wieku powyżej 40 lat u kobiet żydowskich jest powiązanych z mutacją 185delAG jest podobne do przypisywanego ryzyka 16 procent (zakres od 7 do 23 procent ) przewidywane przez Struewing i współpracowników, 19, którzy stosowali zależne od wieku wskaźniki penetracji pochodzące od krewnych z rodzinnym rakiem piersi. W populacji ogólnej jest więc możliwe, że ryzyko zachorowania na raka związane z mutacją 185delAG zbliża się do ryzyka obserwowanego w takich rodzinach.
Ponieważ względny udział czynników genetycznych w raku piersi zmniejsza się znacznie wraz z wiekiem, częstość mutacji 185delAG u starszych kobiet z rakiem piersi (powyżej 40) prawdopodobnie będzie znacznie niższa. Testy genetyczne są zatem najskuteczniejsze u młodych żydowskich kobiet z rakiem piersi, wśród których może to otworzyć możliwość zapobiegania rakowi, wczesnego wykrywania drugich nowotworów oraz poradnictwa genetycznego dla kobiet i ich krewnych pierwszego i drugiego stopnia. Zwiększone ryzyko wystąpienia raka sutka we wczesnej fazie rozwoju wśród nosicieli mutacji 185delAG sugeruje również, że wzmożone badania przesiewowe w kierunku raka piersi powinny rozpocząć się we wczesnym wieku
[hasła pokrewne: otepienie starcze, odma podskorna, padaczka pourazowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje BRCA1 w linii germańskiej u kobiet żydowskich i nieżydowskich z rakiem piersi o wczesnym początku ad 8”

 1. Celtic Charger says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psi dermatolog warszawa[...]

 2. Victoria says:

  Do tego non stop zimne ręce

 3. Juliusz says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dobry chleb na zakwasie[...]

 4. Julian says:

  Nic mi sie nie dzieje od momentu wizyty.

Powiązane tematy z artykułem: odma podskórna otepienie starcze padaczka pourazowa