Najlepsze wyniki daja plomby z

Najlepsze wyniki dają plomby z parafiny, do której w celu przeciw-. gnilnym dodaje się wioformu (0,570) a dla umożliwienia badania radio- logicznego – bizmutu (0,570). Plomba musi wypełniać bardzo szczelnie wspomnianą przestrzeń, nie powinna jednak ważyć ponad 200-300 gra- mów. Po kilku tygodniach plomba obrasta torebką łącznotkankową i, jak się zdaje, sprzyja rozwojowi tkanki łącznej także w samym płucu. Wy- wierając ucisk na szczyt płucny i znajdującą się. w nim jamę plomba sprzyja zwłóknieniu szczytu i dopomaga gojeniu się ognisk gruźliczych w płucu. Apikolizę samą lub połączoną z plombowaniem można stoso- wać w razie potrzeby także w gruźlicy obu płuc. Leczenie plombą zewnątrzopłucną początkowo stosowano: 1. w przypadkach gruźlicy płuc z ogniskami swoistymi (zwłaszcza jamą), które mają małą skłonność do postępowania i są usado- wione w szczycie płucnym, szczególnie w tylno-bocznej jego .czę- ści, a nie ustępują innym metodom leczenia; 2. w gruźlicy pluc, usadowionej w szczycie płucnym i poza nim, jeżeli odma opłucna, wyrwanie nerwu przeponowego i nawet torako- plastyka nie wywierają pożądanego wpływu na zmiany szczytowe. Niektórzy fizjolodzy, przekonawszy się w tych przypadkach o bez- skuteczności odmy opłucnej oraz wyrwania nerwu przeponowego, próbują najpierw apikolizy z plombowaniem, torakoplastykę zaś stosują w razie potrzeby jako zabieg uzupełniający; 3. w tych przypadkach, w których jama gruźlicza jest przyczyną gwał- townych krwotoków płucnych. Niezbędne warunki skuteczności leczenia gruźlicy płuc apikolizą plombowaniem stanowią: 1. całkowite przyrośnięcie płuca do opłucnej ściennej w tym miej- scu, w którym zabieg ma być wykonany; 2. dostateczna odległość jamy gruźliczej od ściany klatki pier- osiowej; 3. niezbyt wielkie rozmiary jamy; 4. odklejenie szczytu płuca od ściany klatki piersiowej na całej jego powierzchni od przodu, tyłu, z boków i od góry, tak by szczyt nie wykonywał ruchów oddechowych, zależnych od ruchów żeber i przepony. Warunek ten jest niezbędny, gdy się operuje metodą, przy której do opłucnej dochodzi się od tyłu, a która jest po- łączona z cięciem znacznie większym niż przy .operowaniu odr przodu i z częściowym wycięciem 1-2 żeber. [więcej w: , rwa kulszowa, dieta i odchudzanie, odzież termoaktywna ]

Tags: , ,

Comments are closed.