Najlepsze wyniki uzyskuje sie w

Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadkach gruźlicy jednego tylko płuca z wyraźną skłonnością do bliznowacenia. Torakoplastykę stosuje się także w przypadkach przetok płucnych O dużym otworze powstających w toku odmy opłucnej leczniczej, zasto- sowanej w gruźlicy jednego płuca, a także w przypadkach rozleglejszych jam oskrzelowych, długo trwających ropni płuc bez ciężkich objawów klinicznych, o ścianach twardych, niezdolnych do samorodnego zapadnię- cia się. Warunkami niezbędnymi do powodzenia torakoplastyki są: 1) sprawne serce; 2) dostateczna wydolność drugiego płuca; 3) dobry ogólny stan; 4) brak objawów toksycznych i 5) młody wiek (naj odpowiedniejszy od 20 do 40-45 roku życia). Wielkie znaczenie ma także stopień sztywności śródpiersia. Przeciwskazania do leczenia gruźlicy płuc torakoplastyką stanowią: 1. suchoty płuc o ostrym przebiegu oraz wyraźne zaostrzenie choroby; 2. gruźlica przewlekła jednego płuca z rozległą rozedmą drugiego; 3. przewlekła gruźlica obu płuc, gdyż najmniejsze już zmiany w dru- gim płucu po torakoplastyce ulegają zwykle wybitnemu zaostrze- niu, wsku tek nagłego i bardzo znacznego wzmożenia czynności tego płuca po zapadnięciu się chorego płuca; 4. ciężki ogólny stan chorego; 5. ciężki stan narządów wewnętrznych, zwłaszcza serca, także gru- źlica czynna nerki, jelit; 6. pojemność życiowa płuc poniżej 2000 ml; 7. podeszły wiek (powyzej 45 roku życia) nawet przy nieuszkodzonym sercu; 8. późny okres ciąży. Jako powikłanie po operacji spostrzega się ostrą gruźlicę drugiego płuca, wskutek dostania się do niego z zapadającego się płuca wielkiej ilości materiału gruźliczego przez aspirację albo wskutek zaostrzenia ogniska gruźliczego, które przedtem uszło uwagi. Częściej zdarza się ostre zapalenie płuc płatowe serowate, wywołane wessaniem obfitego materiału zakaźnego, oraz ostry zapad. [podobne: , Balsam Johnson, Bielizna nocna damska, tusz do rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.