Odma opłucna częściowa.

Odma opłucna częściowa (Pneumothorax partialis). Od odmy opłucnej wybiórczej odróżnia się odmę opłucną częściową, zwaną także niecałkowitą. Przez to miano rozumie się taką odmę, w której są uciśnięte tylko zdrowe części płuca, a chore pozostają nieuciśnięte lub małp uciśnięte. Dzieje się to wtedy, kiedy znaczna część płuca – najczęściej górny płat – jest silnie przyrosła do ściany klatki piersiowej. Zatem, jest to stan odwrotny niż odma opłucna wybiórcza. W razie stwierdzenia trwale utrzymującej się odmy częściowej należy dopełnień zaniechać i przejść do leczenia gruźlicy innymi metodami.
Odma opłucna nienasycona (Pneumothorax insatiabilis). Mianem: odma opłucna nienasycona (Burnand) nazywa się taką odmę, która, pomimo zupełnie prawidłowego wykonania, szybko znika, nawet gdy do jamy opłucnej wprowadza się dużo powietrza dobrze odprężającego płuco. Zatem nie należą tutaj przypadki, w których powietrze mylnie wprowadza się do jamy brzusznej pod przeponę, do oskrzela lub do przestrzeni między opłucną ścienną a ścianą klatki piersiowej, kiedy powstaje tzw. odma podopłucna (emphysema subpleurale). Odma nienasycona zdarza się rzadko. W Uzdrowisku m. st. Warszawy dla chorób płucnych w Otwocku na materiale liczącym przeszło 2.000 osób spostrzegano (Halina Popławska) odmę nienasyconą tylko 25 razy, czyli w 1,25% przypadków. Odróżnia się odmę nienasyconą wczesną (pneumothorax insatiabilis praecox) i późną (pneumothorax insatiabilis tardus). Do postaci wczesnej zalicza się odmę nienasyconą powstającą podczas, wytwarzania odmy leczniczej oraz w początkowym okresie jej istnienia, do postaci późnej – przypadki powstające dopiero w późniejszych okresach leczenia odmą. W obu postaciach powietrze, wprowadzone do jamy opłucnej znika szybko, natychmiast lub w kilka dni po zabiegu. [więcej w: zabiegi falą uderzeniową, leczenie za granicą bez ekuz, cel ćwiczeń oddechowych ]
[przypisy: półpasiec u dzieci zdjęcia, padaczka pourazowa objawy, transtyretyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Odma opłucna częściowa.”

 1. Tobiasz says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stół do masażu[...]

 2. Ada says:

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

 3. Kamila says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: schodołazy towarowe[...]

 4. Krystian says:

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

 5. Mr. Thanksgiving says:

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet stomatologiczny bytom[...]

 6. Crash Test says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

Powiązane tematy z artykułem: padaczka pourazowa objawy półpasiec u dzieci zdjęcia transtyretyna