Przepalania przy odmie.

Olgierd Sokołowski na 100 przepalań, dokonanych w 100 przypadkach przy odmie suchej, spostrzegł po zabiegu wysięki opłucne krótkotrwałe i nieobfite w 23% przypadków, dłużej trwające surowicze w 6%, przy czym dwa z tych wysięków przeszły w wysięki ropne gruźlicze. W 1 % przypadków powstał po zabiegu wysięk mieszany i w 62% wysięku po zabiegu nie było, w 8% wynik nieznany. Przyczyny większych wysięków po przepalaniu zrostów dopatrują się w krwotoku operacyjnym albo w przedziurawieniu płuca podczas przepalania zrostu w miejscu zawierającym tkankę płucną. Dłużej trwające wysięki, zwłaszcza krwotoczne, mogą wieść do zarastania jamy opłucnej w następstwie organizowania się wysięku. Już w kilka dni po zabiegu mogą wytwarzać się nowe zrosty opłucne. Bywa to wtedy, gdy powietrze wskutek silnego kaszlu dostaje się z jamy opłucnej przez miejsca operacyjne na zewnątrz, tak iż odma opłucna znika. Możliwość tego powikłania nakazuje łagodzenie kaszlu po zabiegu i sprawdzanie stanu odmy badaniem radiologicznym. Zapalenie opłucnej dołączające się do przepalania zrostów leczy się według tych samych zasad co zapalenie opłucnej towarzyszące odmie opłucnej leczniczej. Zarastaniu jamy opłucnej na tle dłuższy czas trwającego zapalenia opłucnej zapobiega się usunięciem wysięku, gdy ostry okres minie i otokiem olejnym. Wyniki leczenia przepalaniem zrostów. Przepalanie zrostów opłucnych pozwala w 70-80  przypadków zamienić odmę leczniczą nieskuteczną w skuteczną. Wskutek tego następuje wybitna poprawa stanu ogólnego chorych oraz stanu płuc. Jamy sztywne pozostają jednak nieraz nadal bez zmiany także i po tym zabiegu. Według statystyki Obgierda Sokctousskieqo, dotyczącej 110 przypadków, w których zastosowano przepalanie zrostów opłucnej, uzyskano wyniki korzystne u 8 chorych, co stanowi 76,4%; obojętne w 17,3% (u 19), pogorszenie w związku z zabiegiem (wysięki o burzliwym przebiegu, powstanie odmy zastawkowej ze zropieniem wysięku, który istniał przed zabiegiem itd. (w 3,6%) w 4 przypadkach). W 2,7% (w 3 przypadkach) – wynik nieznany wobec zbyt krótkiej obserwacji. W statystyce Buhbringa na 250 chorych u 183 (73,2%) znikły prątki w plwocinie dopiero po przepaleniu zrostów i to bardzo szybko, w 1-2 tygodnie po zabiegu. Pouczająca co do znaczenia przepalania zrostów opłucnych jest także statystyka Juverrichta. Mianowicie autor ten na 247 przypadków, w których po przepalenia zrostów uzyskał odmę całkowitą, stwierdził w 2-9 lat po ukończeniu leczenia odmą wyleczenie w 61 % (w 151 przypadków) i zejście śmiertelne w 27,1 % (w 67 przypadkach), natomiast na 49 niecałkowitych przepalań było wyleczeń 32% (16 przypadków) i zejść śmiertelnych 36% (18 przypadków). [hasła pokrewne: zabiegi falą uderzeniową, leczenie za granicą bez ekuz, cel ćwiczeń oddechowych ]
[patrz też: odma podskórna, fizykoterapia szczecin, usg doppler tętnic szyjnych ]

Tags: , ,

No Responses to “Przepalania przy odmie.”

 1. Chicago Blackout says:

  [..] Cytowany fragment: stomatolog konin[...]

 2. Alan says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

 3. Scrapper says:

  [..] Cytowany fragment: winstrol[...]

 4. Klara says:

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 5. The Howling Swede says:

  [..] Odniesienie w tekscie do oxandrolon[...]

 6. Jędrzej says:

  Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

Powiązane tematy z artykułem: fizykoterapia szczecin odma podskórna usg doppler tętnic szyjnych