OTĘPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA).

OTĘPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA). Może to być następstwem wszelkich urazów mózgu włącznie ze szczególnymi zespołami, zestawionymi powyżej. W psychiatrii radzieckiej uważa się otępienie pourazowe za jeden z wariantów encefalopatii pourazowej, występującej przy szczególnie ciężkich i rozległych uszkodzeniach kory mózgowej. Otępienie to nie ma cech postępujących, raczej rzadko widuje się narastanie degradacji społecznej chorego. W rozpoznaniu różnicowym rozstrzygające znaczenie ma obecność zmian ogniskowych, stanowiących wyraz doznanych w czasie urazu stłuczeń czy zranień. Duże znaczenie mają tu również drobne, rozsiane uszkodzenia korowe. Niemal z zasady stwierdzamy w otępieniu pourazowym znaczne zaniki tkanki mózgowej, które stwierdzić można za życia na pneumoencefalogramie jako rozszerzenie układu komorowego z wodogłowiem wewnętrznym oraz przestrzeni podpajęczynówkowych. Otępienie nie jest właściwie trafnym określeniem, gdyż jest to w obrazie klinicznym tylko najbardziej rzucający się w oczy składnik zespołu organicznego. Czyste otępienie jest zresztą zjawiskiem raczej rzadkim. Najczęściej obok otępienia stwierdza się cechy charakteropatyczne. Ponadto otępienie można odnaleźć na dnie każdego z opisanych powyżej zespołów urazowych. CHARAKTEROPATIE POURAZOWE. Pod nazwą tą zbieramy różne trwałe zaburzenia organiczne, które wyrażają się przede wszystkim zmianami charakterologicznymi; chociaż oczywiście w obrazach klinicznych nie brak mnogich objawów neurologicznych czy psychiatrycznych, stanowiących uchwytne następstwa przebytego urazu mózgu. Zmiany te były opisane w piśmiennictwie pod rozmaitymi mianami, mniej lub więcej szczęśliwymi. Nazwa Psychopatia urazowa jest o tyle błędna, że przez psychopatię umówiliśmy się rozumieć pewne wrodzone właściwości charakterologiczne, stanowiące wprawdzie odchylenia od przeciętności, lecz leżące mimo wszystko jeszcze w granicach stanu prawidłowego 0 tyle, że nie da się tu dowieść tła organicznego. W błąd wprowadzają również takie miana jak nerwica urazowa lub neurastenia urazowa, gdyż musiałoby tu chodzić o zespoły zasadniczo, czynnościowe i odwracalne, podczas gdy charakteropatie polegają na nieodwracalnych zmianach organicznych. [podobne: wypełnienie zęba włóknem szklanym, praktyka lekarzy rodzinnych, ginekologia estetyczna szczecin ]
[więcej w: zespół czołowy, ile kosztują badania lekarskie do pracy, metoda simontona ]

Tags: , ,

No Responses to “OTĘPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA).”

 1. Piotr says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zęby mądrości[...]

 2. Swerve says:

  No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

 3. Artur says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Okulista Gliwice[...]

 4. Osprey says:

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 5. Aniela says:

  [..] Odniesienie w tekscie do lipoliza iniekcyjna warszawa[...]

 6. Adrianna says:

  Wątrobę należy trenować, jak każdy inny narząd.

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztują badania lekarskie do pracy metoda simontona zespół czołowy