Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

AMNESTYCZNY ZESPÓŁ KORSAKOWA.

Tuesday, July 12th, 2016

Przy pewnej wprawie opisany zespół pozwala na dość pewne rozpoznanie sprawy toczącej się w płacie skroniowym, Różnica między tym zespołem a opisanymi wyżej zespołami Kltivera-Bucyego i Terziana-Dalle Ore zdaje się być natury ilościowej; te dwa ostatnie powstają w następstwie brutalnej lobektomii, podczas gdy zespół skroniowy powstaje stopniowo na skutek rozwijającego się procesu czy to swoiście padaczkowego, czy nowotworowego, czy też nawet pourazowego, lecz który nie uszkodził płata skroniowego doszczętnie.
AMNESTYCZNY ZESPÓŁ KORSAKOWA. Uchodzi on słusznie za jeden z najcięższych zespołów organicznych. Może on występować w następstwie zarówno wstrząsu mózgu, jak zranień i stłuczeń mózgu. Często – podobnie jak alkoholiczny zespół Korsakowa – stanowi on zejście przebytego majaczenia. Luki pamięciowe mogą tu być różnej rozległości, lecz konfabulacje nie ulegają nigdy tej bujności i sugestywności co w zespole Korsakowa alkoholicznym. Szczególnie uderza tutaj niemożność powiązania wydarzeń w czasie. Wskutek ciężkich zaburzeń zdolności zapamiętywania powstają luki pamięciowe, najczęściej dotyczące ostatnich przeżyć, Ale zdarzają się i wyrwy pamięciowe dotyczące dawniejszych wycinków czasu. Często dawniejsze wydarzenia, które w jego pamięci straciły związek czasowy z innymi przeżyciami, chory wspomina jako najświeższe, wczorajsze wypadki. Od alkoholicznego zespołu Korsakowa odróżnia się Urazowy nastrojem raczej dysforycznym i przebiegiem na ogół pomyślniejszym, gdyż konfabulacje z biegiem czasu mogą złagodnieć i ustąpić, a nawet – przynajmniej w społecznym znaczeniu – może nastąpić wyzdrowienie. Z zasady pozostają jednak trwałe zmiany charakterologiczne, znamienne dla stanów pourazowych. PARKINSONIZM POURAZOWY. Niczym istotnie nie różni się on od takiegoż samego zespołu po śpiączkowym zapaleniu mózgu. Poza typowymi objawami neurologicznymi zależnymi od uszkodzenia striopallidum, dochodzi tu do zmian psychologicznych, wyrażających się zmniejszeniem napędu psychoruchowego, hipopatią, biernością w kontakcie z otoczeniem, obniżeniem życia popędowego, nastrojem raczej przygnębionym. Często spotkać można przewrażliwienie ze skłonnością do rozdrażnień. Euforia wyraża się niedostateczną oceną własnego położenia. W przeciwieństwie do parkinsonizmu pośpiączkowego, nie jest tu tak wyraźnie zaznaczona popędliwość, zwłaszcza jeśli chodzi o impulsy płciowe i także chorzy ci rzadziej miewają zatargi z otoczeniem. Przebieg jest też łagodniejszy, z pewną dążnością do poprawy. Raczej rzadko widuje się postacie postępujące. W powstawaniu tych cierpień dużą rolę odgrywają urazy powietrzne, np. przy wybuchach pocisków artyleryjskich i bomb, co w medycynie wojennej jest bardzo ważne (barotrauma). [więcej w: , bielizna nocna, powiększanie piersi, artykuły fryzjerskie ]

INNE CZYNNIKI RÓWNOZNACZNE Z URAZEM.

Tuesday, July 12th, 2016

INNE CZYNNIKI RÓWNOZNACZNE Z URAZEM. Wymienić tu trzeba przede wszystkim udar słoneczny i przegrzanie z utratą świadomości, po której z zasady, jeśli nie nastąpi śmierć, występuje stan pomroczny lub amentywny z niepamięcią. Psychozy te przebiegają często z dużym podnieceniem psychoruchowym, agresywnością i popędami samobójczymi. Podobne stany widuje się u odratowanych wisielców. W piśmiennictwie opisuje się te stany pod nazwą psychoz strangulacyjnych (psychosis post stranquiationem). Zarówno psychozy poudarowe i hipertermiczne, jak i strangulacyjne zwykle nie trwają dłużej niż kilka godzin. Trwalsze zmiany charakteropatyczne następcze nie są znane.
NASTĘPSTWA WIELOKROTNYCH URAZÓW MÓZGU U PIĘŚCIARZY (DEMENTIA AC CHARACTEROPATHIA PUGILISTICA). Podstawą anatomopatologiczną przewlekłych zaburzeń psychicznych pięściarzy jest tzw. encephalopathia traumatica pugilum (pugilis – pięściarz, pugilatio – walka na pięści). Zmiany te, morfologicznie przypominające obrazy widywane w parkinsonizmie, są szczególnie wyraźne u sportowców uprawiających w ciągu wielu lat pięściarstwo i narażonych na wielokrotnie powtarzające się urazy mózgu. Grahmann i Ule (1957) dzielą na podstawie piśmiennictwa i własnych badań następstwa te na następujące grupy: 1. Przypadki postępującego otępienia. Pneumoencefalograficznie stwierdza się tu postępujące zmiany zanikowe. 2. Przypadki z niepostępującymi (stacjonarnymi) neurologicznymi odchyleniami od stanu prawidłowego. Po dłuższym czasie jednak do tego stanu ubytkowego może się dołączyć obraz postępującego otępienia. Istotnie spotyka się przypadki, w których po wieloletnim okresie trwałego stanu ubytkowego nie postępującego pojawia się postępujące pogarszanie się stanu psychicznego. 3. Przypadki z nawarstwionymi psychozami typu paranoidalnego lub katatonicznego. [przypisy: , artykuły fryzjerskie, olej lniany, Stomatolog Kraków ]