Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Otępienie starcze.

Tuesday, July 12th, 2016

Chociaż sprawność umysłowa jest coraz bardziej upośledzona, to jednak  chorym można prowadzić rozsądne rozmowy na proste tematy. Z dawnym rzemieślnikiem można mówić o szczegółach zawodowych i stwierdzić, że zna się on na rzeczy. Z wykształconym chorym można prowadzić dorzeczne rozmowy na tematy, które w czasach jego młodości były aktualne. Chory w takiej rozmowie nie zdradza większych zaburzeń uwagi, może opowiadać wyświechtane dowcipy i wykazać pewną ciętość. Nie jest natomiast zdolny pojąć treści nowych zagadnień i tutaj otępienie jego ujawnia się w całej pełni. Wydarzenia bieżące nie pociągają go. Nie ma on dla nich zrozumienia albo potępia w czambuł wszystko, co nowe (neophobia) i co teraźniejsze, chwaląc przeszłość (senex laudator temporis acti). Sądom tych starców towarzyszy poczucie nieomylności (tzw. mądrość starcza). Są oni przeświadczeni o znaczeniu długoletniego doświadczenia i swojego własnego, i innych starców, którzy już dawno wszystko najlepiej wiedzieli. Wystarczy poszukać w starych księgach, gdzie wszystkie zagadki były już rozwiązane. Obecne pokolenie jest niemądre, lekkomyślne i zepsute. Inteligentni starcy oddają się chętnie studiom historycznym, okazując na tym polu arbitralność sądu i brak samokrytycyzmu. Z trudnością przychodzi im uporządkowanie wydarzeń w czasie i kojarzenie ich z okolicznościami, które mogłyby ułatwić przypomnienie. W ogóle zanika możność trafnej 0ceny czasu. Nastrój bywa zasadniczo tępy, czasem z odcieniem euforycznym. Często góruje przygnębienie i zrzędliwość. Zacieśnienie zainteresowań do spraw osobistych, a więc do jedzenia, wypróżnień, własnego zdrowia i majątkowego stanu posiadania (egotyzm), posuwać się może niekiedy tak daleko, że nawet nieszczęścia godzące w najbliższych chory przyjmuje obojętnie. Jest to wyrazem stępienia afektywnego (dementia ajjectiva), które polega na zaniku głębi przeżyć emocjonalnych i na powierzchowności chwiejnych, uczuć. W parze z tym idzie przywiązanie do drobiazgów życia codziennego. Wielu chorych nosi przy sobie lub kolekcjonuje mnóstwo bezwartościowych przedmiotów, uważając je za cenne, “mogą się przydać”. Wytwarza się nieufność, która posuwa się niekiedy aż do urojeń, że się ich okrada. Wpadają też w gniew, gdy się próbuje przesłać ich łóżko lub przywrócić porządek i czystość w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej chodzi tu o niezrozumienie zamiarów otoczenia wskutek otępienia. Rozdrażnienie starców przebiega wśród objawów nietrzymania afektów i z objawami chwiejności (labilitas). Z biegiem czasu coraz trudniej jest wzruszyć chorego głębiej nawet najstraszniejszymi wiadomościami, jak śmierć najbliższych, straty pieniężne itd. Gdy uda się wiadomości takie doprowadzić do jego świadomości, to brak jest należytego oddźwięku uczuciowego albo trwa on bardzo krótko i ulega zaraz zapomnieniu. Natomiast na pokrzywdzenia osobiste chory jest bardzo czuły i odpowiada na nie silnym, długotrwałym, niekiedy zalegającym wzruszeniem. [więcej w: , Balsam Johnson, magnez i witamina b6, infekcje intymne ]

Odma opłucna samorodna.

Tuesday, July 12th, 2016

Odma opłucna samorodna może powstać również wskutek rozerwania się zrostów opłucnych, do których jest wciągnięta tkanka płucna, nieraz uległa zmianom gruźliczym, oraz gdy zrost oderwie się od płuca i przez to zostaną otwarte drogi oddechowe płuca. Odma opłucna samorodna zdarza się częściej w przypadkach odmy leczniczej, stosowanej po obu stronach, zwłaszcza jeżeli odmę wytworzono po drugiej stronie po dłuższym trwaniu pierwszej odmy leczniczej, w związku z którą płuco mniej dotknięte gruźlicą uległo znacznej rozedmie. Odma opłucna samorodna, powstająca w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, może być całkowita albo ograniczona, otwarta, zastawkowa lub zamknięta i może być skojarzona z puchliną opłucną albo z ropniakiem opłucnym. Rozpoznanie odmy opłucnej z przekłucia oraz odmy opłucnej samorodnej dołączającej się do odmy opłucnej leczniczej nie jest łatwe w tych przypadkach, gdy, w przeciwieństwie do odmy opłucnej samorodnej, powstającej w toku gruźlicy płuc, powikłanie to objawia się tylko zwiększeniem duszności bez gwałtownych bólów, silnego kaszlu i objawów zapadu. Odma opłucna z przekłucia przebiega przeważnie bez wysięku i dlatego rokuje lepiej. Natomiast odma opłucna samorodna często wikła się zapaleniem opłucnej gruźliczym lub mieszanym, a to znacznie pogarsza rokowanie. Dla zapobieżenia odmie opłucnej z przekłucia należy przy wykonywaniu odmy leczniczej przestrzegać zasad. Dla zapobieżenia zaś odmie opłucnej samorodnej należy rozpoczynać leczenie odmą jak najwcześniej, gdy nie ma jeszcze w płucach rozległych zmian gruźliczych ani rozedmowych leczyć odmę bez uciekania się do dodatniego ciśnienia w jamie opłucnej, zwłaszcza w przypadkach z rozleglejszymi zmianami podopłucnymi, nadto zrosty i postronki opłucne przeszkadzające zapadaniu się płuca usuwać przepalaniem, nie zaś dążyć do ich rozerwania przez stosowanie dodatnich ciśnień. Leczenie w razie powstania odmy opłucnej z przekłucia oraz samorodnej polega na stosowaniu spokoju fizycznego i psychicznego oraz na usuwaniu kaszlu w przypadkach zaś przebiegających ze znaczną dusznością i dużym przesunięciem śródpiersia i sąsiednich narządów także na wypuszczaniu powietrza z jamy opłucnej. Zabieg ten trzeba nieraz powtarzać wielokrotnie, a czasami nawet przez pewien czas stale. W razie osłabienia czynności serca stosuje się środki sercowe. Do leków tych oraz do wypuszczania powietrza uciekamy się znacznie częściej w przypadkach odmy opłucnej samorodnej, dołączającej się do odmy leczniczej po obu stronach. [patrz też: , Balsam Johnson, implanty Warszawa, odzież bhp ]