Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

topien rozhamowania i dlugosc okresu

Tuesday, July 12th, 2016

topień rozhamowania i długość okresu jego występowania zdają się zależeć przede wszystkim od rozległości zabiegu. Istnieje. znaczna różnica między zachowaniem się u psów, u których usunięto wyłącznie biegun czołowy i u tych, u których uszkodzono również przednią część gyrus sigmoideus anterior. U pierwszych zachowanie mało odbiega od normy i jedynym niemal następstwem jest rozhamowanie odruchów hamulcowych. Drugie natomiast psy stają się bardziej gwałtowne i nieopanowane niż były przed operacją, ich pobudliwość pokarmowa wydaje się zwiększona. występuje u nich opisywany w piśmiennictwie “objaw nie- ustannego krążenia” oraz bardzo silnie zaznaczają się stereotypie ruchowe. U tych właśnie psów pierwsza faza rozhamowania (bezustanne wykonywanie wyuczonego ruchu, mające wszystkie cechy bezwładu procesu pobudzenia) występuje bardzo wyraźnie i trwa całe tygodnie, a nawet miesiące. Podobnie i następne fazy rozha- mowania trwają dłużej niż u zwierząt, u których usunięto tylko biegun. czołowy. Powrót do normy zaburzonej czynności hamulcowej zależy od dodatkowego treningu. Zasługuje na uwagę fakt, że pies, u którego przed operacją wytworzono z łatwością alternację, tj. wykonywanie i niewykonywanie na przemian na ten sam bodziec wyuczonego ruchu, zdolność tę po operacji utracił raz na zawsze. Kontrolne usu- wanie innych części kory mózgowej, np. środkowych części okolic ciemieniowych, nie prowadziło nigdy do wyżej opisanych zaburzeń i nawet najtrudniejsze zadania hamulcowe psy rozwiązały bez trudności. Tak samo trwałe zniweczenie alternacji dotyczyło ślinowych odruchów warunkowych, tak jakby dobrze utrwalony rytm naprzemiennego pobudzania i hamowania nigdy u psa nie został wytworzony. I tutaj po operacji ciemieniowej nie obserwowano żadnej z tych zmian. W pracowni Ko- norskiego dokonano przy tym spostrzeżeń, rzucających światło na genezę nerwic. Te same zadania, które stawiano zwierzęciu przed operacją, nie wywoływały naj- mniejszych nawet zaburzeń czynnościowych, po operacji, szczególniej w okolicy czoła, stawały się wyraźnie nerwicotwórczymi. Gdy po operacji stosowano zbyt często bodźce hamulcowe wymagające trudnych różnicowań; psy zaczynały wykazy- wać typowe objawy nerwicowe: niepokój,” odwracanie się od karmika, opór przy stawianiu ich na stojaku itd. Wycofanie bodźców hamulcowych przynosiło natych- . miastową poprawę. Skłonność do nerwic była bez porównania silniej zaznaczona po operacjach. czołowych niż po ciemieniowych. Przypuszczalnie stoi to w związku z niedomogą hamowania, utrudniającą wszystkie zadania, w których hamowanie wchodzi w grę . W badaniach takich trzeba dobrze różnicować między pierwotnymi skutkami dokonanego zabiegu a wtórnymi objawami nerwicowymi, aby nie poczynić fałszywych wniosków co do znaczenia danej okolicy korowej. [przypisy: , olejki do włosów, Bielizna nocna damska, Zdrowa żywność ]

Jezeli szczyt plucny nie jest

Tuesday, July 12th, 2016

Jeżeli szczyt płucny nie jest zrosły z opłucną ścienną, to ta blaszka opłucnej może po pewnym czasie pękriąć pod ciężarem plomby. Plornba wpada wtenczas do jamy opłucnej i wywołuje ropniak opłucny. Jeżeli nie ma rozległych mocnych zrostów w płucach z opłucną ścienną, to plomba nie dość ograniczona i nie dość unieruchomiona przez zrosty może zmienić z czasem swe położenie, a wtenczas przestaje uciskać na odpowiednie miejsce płuca. Zabieg nie osiąga wtedy celu. Jamy płucne leżące blisko powierzchni płuca mogą łatwo pęknąć już podczas zabiegu lub po pewnym czasie. Pociąga to za sobą przebicie się jamy gruźliczej do jamy opłucnej z następowym jej zakażeniem. Jamy wielkie o ścianach twardych. mało podatnych, wymagałyby wpro- wadzenia tak znacznej masy parafinowej, że wywierałoby to niekorzy- stne działanie na narząd krążenia i śródpiersie a przy powierzchownym położeniu jamy gruziłoby jej przebiciem się. Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadkach jam w szczycie płu- cnym, niezbyt wielkich, głębiej leżących, dobrze otorbionych, już nie postępujących, o ścianach jeszcze dość sprężystych. Po założeniu plomby ogólna ciepłota. ciała w najbliższych dniach cza- sami podnosi się wskutek dostania się większej ilości jadów gruźliczych do krwi z uciśniętego szczytu płucnego. Do częstych objawów należą bóle w ramieniu i w okolicy łopatki po stronie operowanej, prawdo- podobnie, wskutek ucisku na splot barkowy. Czasami bywają domieszki krwi w plwocinie. Objawy te ustępują zazwyczaj w ciągu tygodnia. W statystyce Oddziału K. Dąbrowskiego w Szpitalu Wolskim w Warszawie spo- strzegano na 10 przypadków plomby zewnątrzopłucnej gorączkę po zabiegu w 5 przy- padkach, bóle w ramieniu i w całej łopatce w 7, krwioplucie w 1 (Halina Rożnowska). Pod wpływem plomby zewnątrzopłucnej jama w płucu ulega w wię- kszości przypadków uciśnięciu, a nawet znika w obrazie radiologicznym. Nie świadczy to jeszcze o zupełnym jej wygojeniu, lecz bądź co bądź plomba stwarza lepsze warunki gojenia się jamy przez zbliżenie jej ścian i spowodowanie obfitszego rozrostu tkanki łącznej. [hasła pokrewne: , protetyka, odwrócona osmoza, Bielizna nocna damska ]