Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

OTĘPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA).

Tuesday, July 12th, 2016

OTĘPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA). Może to być następstwem wszelkich urazów mózgu włącznie ze szczególnymi zespołami, zestawionymi powyżej. W psychiatrii radzieckiej uważa się otępienie pourazowe za jeden z wariantów encefalopatii pourazowej, występującej przy szczególnie ciężkich i rozległych uszkodzeniach kory mózgowej. Otępienie to nie ma cech postępujących, raczej rzadko widuje się narastanie degradacji społecznej chorego. W rozpoznaniu różnicowym rozstrzygające znaczenie ma obecność zmian ogniskowych, stanowiących wyraz doznanych w czasie urazu stłuczeń czy zranień. Duże znaczenie mają tu również drobne, rozsiane uszkodzenia korowe. Niemal z zasady stwierdzamy w otępieniu pourazowym znaczne zaniki tkanki mózgowej, które stwierdzić można za życia na pneumoencefalogramie jako rozszerzenie układu komorowego z wodogłowiem wewnętrznym oraz przestrzeni podpajęczynówkowych. Otępienie nie jest właściwie trafnym określeniem, gdyż jest to w obrazie klinicznym tylko najbardziej rzucający się w oczy składnik zespołu organicznego. Czyste otępienie jest zresztą zjawiskiem raczej rzadkim. Najczęściej obok otępienia stwierdza się cechy charakteropatyczne. Ponadto otępienie można odnaleźć na dnie każdego z opisanych powyżej zespołów urazowych. CHARAKTEROPATIE POURAZOWE. Pod nazwą tą zbieramy różne trwałe zaburzenia organiczne, które wyrażają się przede wszystkim zmianami charakterologicznymi; chociaż oczywiście w obrazach klinicznych nie brak mnogich objawów neurologicznych czy psychiatrycznych, stanowiących uchwytne następstwa przebytego urazu mózgu. Zmiany te były opisane w piśmiennictwie pod rozmaitymi mianami, mniej lub więcej szczęśliwymi. Nazwa “Psychopatia urazowa” jest o tyle błędna, że przez psychopatię umówiliśmy się rozumieć pewne wrodzone właściwości charakterologiczne, stanowiące wprawdzie odchylenia od przeciętności, lecz leżące mimo wszystko jeszcze w granicach stanu prawidłowego 0 tyle, “że nie da się tu dowieść tła organicznego. W błąd wprowadzają również takie miana jak “nerwica urazowa” lub “neurastenia urazowa”, gdyż musiałoby tu chodzić o zespoły zasadniczo, czynnościowe i odwracalne, podczas gdy charakteropatie polegają na nieodwracalnych zmianach organicznych. [podobne: , depilacja laserowa Łódź, balsam do włosów, odżywka do rzęs ]

Dane historyczne o zaburzeniach umysłowych.

Tuesday, July 12th, 2016

Dane historyczne. W piśmiennictwie historyczno-lekarskim Aretajos był pierwszym, który zwrócił uwagę na upadek władz umysłowych w podeszłym wieku. Zaburzenia te uważał za nieuleczalne. Arabski lekarz Rhazes pierwszy zwrócił uwagę na melancholię starczą, Feliks Plater (1536-1614), znany w dziejach psychiatrii stąd, iż dla poznania chorób psychicznych zamieszkał na jakiś czas z obłąkanymi (co go zresztą nie wyprowadziło z poglądów demonologicznych), pierwszy opisał otępienie starcze, zwracając uwagę np. na osłabienie pamięci świeżych zdarzeń jeszcze przy zachowanej bystrości umysłu. Tenże badacz widział przypadki otępienia, w których starzec zapominał imiona własnych dzieci, a nawet swoje własne imię. Esquirol stworzył nazwę dementia senilis i pierwszy dostarczył klasycznego opisu tej jednostki chorobowej. James Cowles Prichard przypisywał w swej pracy z zakresu psychiatrii sądowej z r. 1842 otępienie starcze różnym czynnikom etiologicznym np. długotrwałej melancholii lub manij, przebytym napadom apopleksji lub paraliżu, także napadom padaczki, a nawet chorobom mózgu powstałym na tle gorączki tyfoidalnej. Histopatologiczne badania starczych mózgów zapoczątkował Emil Redlich (1866-1930) w r. 1898. W tymże samym roku praski psychiatra Arnold Pick (1851-1924) opisał jednostkę chorobową, którą nazwano później jego imieniem. Alojzy Alzheimer (1864-1915) opisał w r. 1906 chorobę mózgu, która w mianownictwie nosi imię tego badacza. [patrz też: , depilacja laserowa Łódź, okulista, odzież termoaktywna ]