Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

W przypadkach tych najskuteczniejszym lekiem

Tuesday, July 12th, 2016

W przypadkach tych najskuteczniejszym lekiem okazał się Neophenal-Polfa, który w dawce dobowej 0,50-0,75 zapobiegał trwale opisanym napadom po- mrocznym. Napady tego typu zależą naj prawdopodobniej od zmian w płatach skroniowych (Bilikiewicz i Jaklewicz 1965). Starcze stany pomroczne nie zaw- sze występują w czystej postaci, przynajmniej nie zawsze da się to stwierdzić. Znacznie częściej występują jako mieszane zespoły majaczeniowo-zamroczeniowe, które czasem utrzymują się bardzo długo, nawet mie- siącami. I tutaj jednak z reguły pojawiają się lucida intervalla, w czasie któ- rych chorzy. odzyskują na krótki czas krytycyzm i poczucie choroby, chociaż okres psychozy objęty jest zupełną lub niemal zupełną niepamięcią. Zespoły kręgu schizofrenicznego mogą również ł wikłać pod- stawową sprawę. Zespoły paranoidalne zużytkowują zwykłą treść urojeń-rprześladowczych, hipochondrycznych, zubożenia, grzeszności i małości, dodając do nich żywe omamy wszystkich zmysłów z wyjątkiem wzroku. Afekt sztywnieje, a osobowość ulega czasowemu, lub częściej trwałemu rozpadowi. Zespół katatoniczny czasem trudno jest odróżnić od melancholii, która dawać może również osłupienie. Obydwa zespoły mogą się zresztą prze- platać. Również bardzo trudne jest różnicowanie między katatonią hiperkine- tyczną a depresją o typie melancholia agitata. Dwa te zespoły często kojarżą się w obrazie mieszanym. Dotyczy to zwłaszcza stanów osłupienia, z którego chory zrywa się nagle, popadając w stan podniecenia psychoruchowego (raptus melancholico-catatonicus). Zespoły wyosobnione z kręgu schizofrenicznego zdarzaj ą się często, zwłaszcza tzw. paranoia senilis. Może ona przybierać wygląd obłędu prześladowczego, sensytywnego albo – szczególnie często – obłędu zazdrości. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, przydomowe oczyszczalnie ścieków, domowe sposoby na trądzik ]