Posts Tagged ‘fizykoterapia szczecin’

Odmiana regionalna w Stanach Zjednoczonych w zarządzaniu ostrym zawałem mięśnia sercowego

Sunday, September 1st, 2019

Pilote i in. (Wydanie 31 sierpnia) daje wgląd w różnice w stosowaniu angiografii i rewaskularyzacji po ostrym zawale mięśnia sercowego w zależności od regionu geograficznego. Chociaż dostępność angiografii wydaje się być ważnym wyznacznikiem jej zastosowania u danego pacjenta, na regionalne zróżnicowanie stylu zarządzania mogą mieć wpływ inne czynniki.
Rycina 1. Rycina 1. …read more