Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Odklejanie szczytu pluca zewnatrzoplucne (Apicolysis

Tuesday, July 12th, 2016

Odklejanie szczytu płuca zewnątrzopłucne (Apicolysis extrapleuralis). Plomba zewnątrzoplucna Nieraz zdarzają się przypadki gruźlicy płuc, w których leczenie odmą .opłucną .jest bezskuteczne z tego powodu, że szczyt płucny, zawiera- jący najrozleglejsze ogniska gruźlicze łącznie z jamą lub kilku jarnami nie daje się ucisnąć, gdyż silne zrosty opłucne przymocowują go do ściany klatki piersiowej. Do takich przypadków Tuffier polecił zabieg polegający na oddzieleniu na tępo obu blaszek opłucnej wraz z powię- zią i płucem od powierzchni wewnętrznej żeber zrosłych z sobą i z płu- cem i na wypełnieniu wytworzonej przestrzeni zewnątrzopłucnej tkanką tłuszczową. Zabieg poprzedza się wycięciem żeber na przestrzeni około 3 cm. Jest to tzw. odklejanie szczytu płuca zewnątrz-opłucne (apicolysis extrapleuralis). Wykonanie zabiegu jest łatwiej- sze, jeżeli ogniska gruźlicze w szczycie płuca – a jest to najczęściej jama gruźlicza – nie przylegają bezpośrednio do ściany klatki piersio- wej. Wykonując odklejanie zewnątrz opłucne, nie ograniczamy się w większości przypadków do części szczytu płuca leżącej powyżej oboj- czyka, lecz sięgamy do III, a nawet do IV żebra. Niestety, użyta do zabiegu tkanka tłuszczowa szybko się wsysa. Od- łuszczona opłucna ścienna już wkrótce wraca na dawne miejsce i po- nownie przyrasta do żeber. Wskutek tego część płuca, uciśnięta przez zabieg, rozszerza się. By nie dopuścić do tego, Davis i Bau polecili koja- rzyć apikolizę z plombowaniem obcym ciałem przestrzeni, uzyskanej przy apikolizie między żebrami a opłucną ścienną. W tym zatem zabiegu uwolnienie szczytu od zrostów łączy się z mechanicznym uciskiem plomby. [podobne: , gabinety stomatologiczne, odżywka do włosów, odwrócona osmoza ]