Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

PADACZKA POURAZOWA.

Tuesday, July 12th, 2016

Ustalenie czynności płatów czołowych u człowieka na podstawie eksperymentu klinicznego nie jest możliwe. Eksperymentu takiego dokonuje choroba, która oczywiście nie trzyma się granic anatomicznych. Uraz przypadkiem może uszkodzić raczej albo część sklepieniową, albo nadoczodołową. Guz wywołuje nawet przy najpowolniejszym wzroście zmiany ogólne mózgowia. Jest chyba tylko jedno cierpienie, które naśladuje celowy eksperyment, powodując upośledzenie czynności części sklepieniowej płatów czołowych. Jest to hyperostosis frontalis interna, zespół niezupełnie słusznie nazywany zespołem                                    Morgagniego – Morela- Stewarda. Opisał go Morgagai z początkiem XVIII w. u kobiety bardzo otyłej o wyglądzie męskim (virili aspektu et valde ebesa). Przypuszczano dlatego, że zgrubieniu blaszki wewnętrznej kości czołowej musi towarzyszyć otyłość i pewne zmiany                            neurologiczno-endokrynologiczne. Doświadczenie kliniczne nie potwierdziło tej łączności. Cierpienie to, co prawda, z niewytłumaczonych przyczyn występuje niemal wyłącznie u kobiet i to raczej po 40 r. ż. Osoby te nie muszą być jednak otyłe i mogą nie wykazywać objawów neurologicznych lub wewnątrzwydzielniczych. W piśmiennictwie nie zwraca się należytej uwagi na zaburzenia psychiczne, które w cierpieniu tym nie tylko górują, ale stanowią trzon obrazu klinicznego. Objawy narastają bardzo powoli. Chociaż więc cierpienie ścieśnia przestrzeń wewnątrzczaszkową, to dzieje się to tak stopniowo i w tak nieznacznym stopniu, że przeważnie nie widać objawów ogólnomózgowych, poza bólami głowy przeważnie okolicy czołowej, bólami stałymi, tępymi, osiągającymi z upływem czasu znaczne nasilenie. Stan psychiczny odpowiada obrazowi zespołu czołowego typu sklepieniowego (syndrona convexo-frontale), a więc stopniowo zanika napęd i samorzutność, wytwarza się stan     abuliczno-apatyczny ze stępieniem całego życia afektywnego, z nastrojem przeważnie dysforycznym bez cech charakteropatycznych. PADACZKA POURAZOWA. Bywa ona dość częstym następstwem uszkodzenia mózgu. Pierwszy napad drgawkowy, najczęściej typu jacksonowskiego, pojawia się zazwyczaj w ciągu 2 tyg. po urazie, czasem jednak znacznie później, nawet po wielu latach. Im dalej od urazu; tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia padaczki. Powstający w związku z pourazową padaczką zespól psychoorganiczny nie różni się niczym istotnym od takiego samego zespołu na tle padaczki samoistnej; jeżeli zaś jest różnica, to położyć ją trzeba na karb znacznie cięższych uszkodzeń tkanki mózgowej w wyniku urazu w porównaniu z uszkodzeniami stanowiącymi istotę nie dającego się bliżej określić procesu organicznego, który wyraża się kliniczne padaczką w każdym razie u pourazowców widuje się takie same cechy charakteropatyczne, jak u osobników z padaczką samoistną. [przypisy: , opieka medyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, wózki dziecięce ]

Starcze stany majaczeniowe.

Tuesday, July 12th, 2016

Nie należą do rzadkości starcze stany majaczeniowe (delirium senile), występujące czasem jako mieszane zespoły majaczeniowo-depresyjne. Chorych tych nękają omamy wzrokowe – niezależnie od licznych              iluzji – ponadto doznają oni omamów słuchowych, czuciowo-ustrojowych, smakowych. Podniecenie psychoruchowe jest w stanach tych niezwykle silne, zwłaszcza nocną porą. Chorzy przeszukują całe mieszkanie w pogoni za złodziejami, zabarykadowują się. Czasem rano świadomość się przejaśnia i chorzy okazują krytycyzm w stosunku do przeżytych omamów wzrokowych albo wahają się, czy były to chorobliwe widziadła, czy prawdziwe postacie. Pod wieczór krytycyzm ten przepada, niepokój chorych wzmaga się do lęku, dezorientacja we wszystkich kierunkach osiąga znaczne nasilenie, chory w osobach otaczających go widzi wrogów lub czasem współpracowników zawodowych, z którymi usiłuje podjąć dawniej wykonywaną pracę. Lucida intervaua mogą czasem trwać dłuższy czas, po czym majaczenie powraca z dawną siłą. Stany pomroczne u starców, których mózgi uszkodzone są albo prostymi zmianami wstecznymi, albo miażdżycowymi, uważa się niesłusznie za zjawisko kliniczne rzadkie. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku dokonaliśmy ciekawego odkrycia. Chodziło o szereg przypadków, w których szczególnie nocną porą występowały stany podniecenia, uważane za rzecz zwykłą. Bliższa analiza tych przypadków okazała, że chodzi tu o nagle występujące stany psychotyczne, w czasie których chory popada w dezorientację we wszystkich kierunkach. Jeden z chorych, całkowicie otępiały, łagodnego usposobienia, przebywający w domu pod opieką swej oddanej żony, z którą spędził kilkadziesiąt lat, nagle popadał w stan rozdrażnienia, zwracał się do swej żony jak do obcej osoby, wypędzał ją z mieszkania ze słowami “co pani tu robi, zaraz przyjdzie moja żona, proszę się natychmiast wynosić”. Stan ten po kilku godzinach mijał. Kiedy żona powracała od sąsiadów, do których musiała się schronić, czynił jej gorzkie wymówki, jak mogła go samego pozostawić. Okres ten pokryty był zupełną niepamięcią retropsychotyczną. Podobne zjawiska występowały u dwóch otępiałych staruszek, które nagle przestawały poznawać swoich domowników i traktowały ich jak obcych przybłędów. Stany te u tych staruszków okresowo nawracały, po czym nagle mijały pozostawiając obraz zwykłej demencji i podstawowej osobowości. [więcej w: , catering dietetyczny, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, stomatolog Warszawa ]