Posts Tagged ‘kurs sep’

Przetoka oplucno-plucna Polaczenie pomiedzy jama

Tuesday, July 12th, 2016

Przetoka opłucno-płucna Połączenie pomiędzy jamą opłucną a oskrzelem powstają w razie oder- wania się zrostu opłucnego z częścią miąższu płucnego, pęknięcia jamy gruźliczej podopłucnej (caverna subpleuraiis), skaleczenia płuca igłą lub pęknięcia powietrznego pęcherzyka płucnego znacznie rozdętego. Zatem powstaniu przetoki opłucno-płucnej sprzyja stosowanie wysokiego ciśnienia przy leczeniu odmą. Przetoka może jednak wytworzyć się, pomimo niepopełnienia błędów technicznych, gdyż powierzchowne jamy gruźlicze mogą pękać także przy ciśnieniu ujemnym. Przedziurawienie płuca zdarza się częsciej w przypadkach odmy częściowej niź całkowitej, zwłaszcza jeżeli w ja- mie opłucnej jest wysięk. Przetoka opłucno-płucna wiedzie nieraz do zakażenia jamy opłucnej i do powstania ropnego zapalenia opłucnej. Powstanie nawet małego przedziurawienia opłucnej może objawiać się bardzo burzliwymi obja- wami nagle powstającej odmy opłucnej, mianowicie gwałtownymi bó- lami w klatce piersiowej, silną dusznością, sinicą, dreszczami, wysoką gorączką i zapadem. Innym razem przetoka opłucno-płucna powstaje skrycie i przebiega dość łagodnie. W przypadkach przetoki szerokiej chory często odpluwa plwocinę ropiastą, zwłaszcza w pewnych położe- niach ciała. Obraz kliniczny takiej przetoki jest w ogóle taki sam jak odmy opłucnej otwartej lub zastawkowej, zależnie od stanu otworu w płucu. Przetoki wąskie w postaci szczelin opłucno-płucnych powstające przewaznie w zdrowej tkance płucnej zamykają się łatwo wskutek ściągnięcia się sprężystej tkanki płucnej albo wskutek zatkania przez krew, masy włóknikowe lub serowate. Zarastają one często same, na- wet pomimo groźnych objawów początkowych. Natomiast przetoki sze- rokie, które powstają w tkance płucnej chorobowo zmienionej o zmniej- szonej sprężystości, zieją i goją się z trudnością. [podobne: , kurs sep, olej kokosowy, Karmy dla psów ]