Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Zespół organiczny.

Tuesday, July 12th, 2016

Od czasów wprowadzenia do lecznictwa wstrząsów elektrycznych miewamy do czynienia z zasadniczo odwracalnym i łagodnym zespołem organicznym, któremu nadano nie bardzo udaną nazwę reakcji organicznej po wstrząsie elektrycznym. Powikłanie to występuje bardzo rzadko. Nie udało się dotąd wyświetlić jego przyczyn. Nie zależy ono od przedawkowania prądu ani od nadmiernej liczby zastosowanych zabiegów. Prawdopodobnie są jakieś osobnicze właściwości usposabiające do reagowania na lecznicze dawki prądu powstawaniem ostrych objawów, których całokształt odpowiada pojęciu zespołu organicznego. Zazwyczaj już po kilku pierwszych wstrząsach elektrycznych można zauważyć, że zwykłe zaburzenia pamięci osiągają niezwykłe rozmiary, do tego stopnia, że chory traci w szerokim zakresie orientację w czasie, a także w miejscu i otoczeniu. Przeważnie zachowuje on krytycyzm i ma poczucie, że coś niedobrego się z nim dzieje. To poczucie choroby godzi się zazwyczaj z nastrojem euforyczno-optymistycznym w tym znaczeniu, że chory zdaje się nie przejmować skargami, które wypowiada, i daje się łatwo pocieszyć. Podstawowy afekt można określić jako tępy, najczęściej z odcieniem euforycznym, znacznie rzadziej z dysforią i skłonnością do płaczliwości. Niektórzy chorzy wypowiadają swoje skargi w sposób przypominający wypowiedzi w stanach onejroidalnych: czuję się jakby zgubiony, nie wiem co się ze mną dzieje, co to wszystko znaczy, coś we mnie zamarło, czy ja w ogóle żyję. Wiele przemawia za tym, że chodzi tu może o jasne zamroczenie, zwłaszcza że z zasady po przeminięciu tego stanu stwierdza się zupełną niepamięć wraz z niepamięcią wsteczną. Rozpoznanie tego zespołu, i to jak najwcześniejsze, posiada ogromną doniosłość, byłoby bowiem błędem sztuki, gdyby dalej stosowano wstrząsy elektryczne. Błędu tego nie usprawiedliwiałby fakt, że często stwierdzić można korzystny wpływ reakcji organicznej na przebieg psychozy, z powodu której podjęto leczenie wstrząsowe. Sprawa jest o tyle łagodna, że po tygodniu, rzadziej później, objawy zespołu psychoorganicznego przemijają, pozostawiając poza luką pamięciową, typowe dla leczenia elektrowstrząs owego osłabienie zdolności przypominania. Tylko wyjątkowo przyćmienie świadomości z przestawieniem na osobowość rozszczepienną przybiera znaczniejsze rozmiary, prowadząc do podniecenia psychoruchowego. Z opisu tego widać, że ściśle biorąc, reakcja organiczna graniczy z zespołem zamroczeniowym zasadniczo czynnościowym, wywołanym przez uszkodzenie tkanki mózgowej prądem elektrycznym, albo raczej przez napad drgawkowy. Podobne powikłania widuje się i po wstrząsach insulinowych. Nie słyszy się natomiast, aby wstrząsy kardiazolowe prowadziły do takich następstw. [przypisy: , uprawnienia sep, rwa kulszowa, odżywki do rzęs ]

Pęknięcie sródpiersia (ruptura mediastini).

Tuesday, July 12th, 2016

Pęknięcie śródpiersia (ruptura mediastini) Pęknięcie śródpiersia w toku odmy opłucnej leczniczej zdarza się rzadko. Wskutek pęknięcia śródpiersia obie jamy opłucne łączą się. Toteż przy wprowadzaniu powietrza do jednej jamy wytwarza się odma i po drugiej stronie. Czasami w miejscu pęknięcia wytwarza się zastawka, która przepuszcza powietrze tylko w jednym kierunku.
Opancerzenie płuca w następstwie wikłających odmę opłucną leczniczą zapaleń opłucnej często dochodzi do zgrubienia opłucnej wskutek odkładania się na jej blaszkach włóknika i następowej jego organizacji. Znaczne zgrubienie opłucnej uniemożliwia rozszerzenie się płuca po ukończeniu leczenia odmą. Płuco pozostaje na zawsze opancerzone. Wskutek tego sprawność narządu oddechowego wybitnie się zmniejsza. Z czasem jako następstwo powstaje niewydolność krążenia, zwłaszcza jeżeli odmę stosuje się po obu stronach i zgrubienie dotyczy opłucnej obu płuc.
Wolne ciała włóknikowe (corpom fibrinosa libem). Rzadkim powikłaniem w toku odmy opłucnej leczniczej są wolne ciała włóknikowe w jamie opłucnej, wielkości wiśni do wielkości jaja gęsiego, kształtu okrągłego lub jajowatego. Do ich powstania w jamie opłucnej są potrzebne następujące warunki: niewielki wysięk obfitujący we włóknik, utrzymujący się miesiącami, ł nawet latami na jednym poziomie zanurzenie w wysięk tylko podstawy płuca; odrywanie się złogów włóknika z powierzchni płuca po czasowym przyklejeniu płuca do spłucnej ściennej, po przebiciu włóknika igłą i inne. Powikłanie odmy opłucnej leczniczej powstaniem wolnych ciał włóknikowych nie ma żadnego znaczenia. Ciało włóknikowe może zniknąć bez śladu ulegając rozpuszczeniu albo rozpada się rozmiękając od wnętrza, może także zwapnieć. Paweł Martyszewski i Wanda                             Stankiewicz-Trybowska spostrzegali wolne ciała włóknikowe w jamie opłucnej w 0,45% przypadków leczonych odmą (w 4 przypadkach na 899). [przypisy: , odżywki do rzęs, olej do włosów, rehabilitacja ]