Posts Tagged ‘olej do włosów’

Otępienie starcze.

Tuesday, July 12th, 2016

W dzień chorzy są spokojniejsi, w nocy zaś często stają się niespokojni, wstają z łóżka, chodzą bez celu, wykonują mnóstwo niedorzecznych czynności, mogą wówczas wywołać nieopatrznie pożar lub pozostawić kurki od gazu otwarte itd. Często w dzień śpią, a w nocy są czynni. Gdy zniedołężnienie cielesne przykuje ich do łóżka, często wykonują bez ustanku stereotypowe daremne czynności, jak zwijanie kołdry lub odzieży, przekładanie poduszek i pościeli itd. Nieustające “porządkowanie” mieszkania doprowadza je czasem do nieopisanego bezładu i brudu. Skąpstwo tych chorych posuwa się czasem tak daleko, że sobie i najbliższym żałują kawałka chleba .Upór i nieufność mogą się czasem zwracać przeciwko najbliższym i szczerym członkom rodziny, podczas gdy w stosunku do obcych pochlebców okazują wzmożoną sugestywność i łatwowierność, dlatego padają czasem ofiarą intryg przy sporządzaniu testamentu. Stopniowy zanik uczuciowości wyższej często idzie w parze ze wzmożoną lubieżnością (libido). Wyrażać się to może ekshibicjonizmem, koprolalią i pedofilią. Te ostatnie skłonności mają duże znaczenie w psychiatrii sądowej, gdy chodzi o czyny nierządne w stosunku do nieletnich. Struktura osobowości zachowana jest w ciągu długiego czasu, mimo że osobowość ulega w całości cofnięciu do dawnych lat. Jak długo chory przebywa w zwykłych warunkach, rozmiary otępienia mogą nie być widoczne. Przeniesienie go w nowe otoczenie powoduje często nagłe zaostrzenie się objawów zupełnej dezorientacji. Czasem występuje moria pod postacią niedorzecznych dziecinnych żartów, które chory wypowiada wśród głupkowatego śmiechu. Czasem stwierdza się gadatliwość przy nastroju euforycznym albo też przy zrzędliwej dysforii. Gadatliwość chorych polega z zasady na powtarzaniu tych samych idei i zautomatyzowanych zwrotów, co stanowi doskonałą ilustrację daleko posuniętego zubożenia osobowości. Przy wypowiadaniu się uderza często trudność znalezienia odpowiedniego wyrazu, a powstające w ten sposób przerwy w wątku myślowym chory wypełnia powtarzającymi się ustawicznie powiedzonkami w rodzaju: moiściewy, dalibóg, skaranie boskie, o laboga, panie dzieju itd. Przy utrudnionym pojmowaniu często stwierdza się echolalię. Zwrócono też uwagę na wpływ wrażeń wzrokowych na mowę. W miarę jak zmieniają się widziane przedmioty, chory na to samo pytanie daje za każdym razem inną odpowiedź (Opalski). W ogóle zmiana wrażeń wzrokowych utrudnia chorym myślenie. Zawodzi sprawność w wyborze symboli słownych dla odpowiednich wrażeń wzrokowych. Zamiast ujmować całość w akcie spostrzegania, chorzy zwracają uwagę na szczątkowe składniki oglądanego przedmiotu. Zaburzenia te, podobnie jak zjawiska agnostyczne wiążą niektórzy z uszkodzeniem tylnych części kory mózgowej. Przy postępującym, zniedołężnieniu chód staje się sztywny, drobny, niepewny. Pojawia się drżenie grubofaliste. Wreszcie chory nie ma sił opuścić łóżka, zdany jest zupełnie na opiekę otoczenia. Niekiedy zanieczyszcza się, jeżeli nie jest dobrze pielęgnowany. Z biegiem lat całe życie psychiczne sprowadza się do szczątków, w których treść ze względu na zaburzenia mowy i bezład wypowiedzi nie podobna już wniknąć. Opisany obraz kliniczny dotyczy prostej postaci otępienia starczego (dementia senilis simplex), wolnej od nawarstwień czynnościowych. Przypadki te stosunkowo rzadko trafiają do szpitali psychiatrycznych. Najczęściej w domu lub w przytułku dla starców wyczekuje się ich śmierci. Pielęgnowanie takiego chorego wymaga wiele samozaparcia. [hasła pokrewne: , olej do włosów, oczyszczanie organizmu, Zdrowa żywność ]

Pęknięcie sródpiersia (ruptura mediastini).

Tuesday, July 12th, 2016

Pęknięcie śródpiersia (ruptura mediastini) Pęknięcie śródpiersia w toku odmy opłucnej leczniczej zdarza się rzadko. Wskutek pęknięcia śródpiersia obie jamy opłucne łączą się. Toteż przy wprowadzaniu powietrza do jednej jamy wytwarza się odma i po drugiej stronie. Czasami w miejscu pęknięcia wytwarza się zastawka, która przepuszcza powietrze tylko w jednym kierunku.
Opancerzenie płuca w następstwie wikłających odmę opłucną leczniczą zapaleń opłucnej często dochodzi do zgrubienia opłucnej wskutek odkładania się na jej blaszkach włóknika i następowej jego organizacji. Znaczne zgrubienie opłucnej uniemożliwia rozszerzenie się płuca po ukończeniu leczenia odmą. Płuco pozostaje na zawsze opancerzone. Wskutek tego sprawność narządu oddechowego wybitnie się zmniejsza. Z czasem jako następstwo powstaje niewydolność krążenia, zwłaszcza jeżeli odmę stosuje się po obu stronach i zgrubienie dotyczy opłucnej obu płuc.
Wolne ciała włóknikowe (corpom fibrinosa libem). Rzadkim powikłaniem w toku odmy opłucnej leczniczej są wolne ciała włóknikowe w jamie opłucnej, wielkości wiśni do wielkości jaja gęsiego, kształtu okrągłego lub jajowatego. Do ich powstania w jamie opłucnej są potrzebne następujące warunki: niewielki wysięk obfitujący we włóknik, utrzymujący się miesiącami, ł nawet latami na jednym poziomie zanurzenie w wysięk tylko podstawy płuca; odrywanie się złogów włóknika z powierzchni płuca po czasowym przyklejeniu płuca do spłucnej ściennej, po przebiciu włóknika igłą i inne. Powikłanie odmy opłucnej leczniczej powstaniem wolnych ciał włóknikowych nie ma żadnego znaczenia. Ciało włóknikowe może zniknąć bez śladu ulegając rozpuszczeniu albo rozpada się rozmiękając od wnętrza, może także zwapnieć. Paweł Martyszewski i Wanda                             Stankiewicz-Trybowska spostrzegali wolne ciała włóknikowe w jamie opłucnej w 0,45% przypadków leczonych odmą (w 4 przypadkach na 899). [przypisy: , odżywki do rzęs, olej do włosów, rehabilitacja ]