Posts Tagged ‘poradnia preluksacyjna’

Atlas of Surgical Oncology

Sunday, September 1st, 2019

Ten nowy atlas został złożony przez trzech cenionych i doświadczonych onkologów chirurgów. Książka jest poświęcona zapoznaniu mieszkańców, kolegów i praktyków ogólnej onkologii chirurgicznej z najnowocześniejszymi zasadami chirurgicznymi i technikami niezbędnymi do prawidłowego postępowania z guzami litymi . Redakcja zauważa, że każdy rozdział ma bibliografię i że tekst jest obszernie ilustrowany przez rysunki odpowiedniej anatomii i technik chirurgicznych. Atlas otwiera szczegółowy rozdział dotyczący zasad chirurgii onkologicznej i oceny ryzyka operacyjnego, z bibliografią ponad 200 pozycji. Niniejszy rozdział obejmuje praktycznie każdy element leczenia wspomagającego pacjentów z rakiem, w tym ocenę ryzyka operacyjnego, postępowanie w przypadku krwawiących okaleczeń i pooperacyjnych zagrażających życiu powikłań sercowych oraz algorytm zdarzeń metabolicznych wynikających z inwazyjnych zakażeń bakteryjnych, który jest bardziej wszechstronny niż można oczekiwać w technicznym atlasie chirurgii. …read more