Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI.

Tuesday, July 12th, 2016

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI. Do najczęstszych należą stany pomroczne. W przypadkach, gdy zaraz po ocknięciu się ze stanu nieprzytomności wystąpi zamroczenie, chory nie pamięta bardzo długiego okresu po wypadku. Może to naśladować niepamięć następową. W przypadkach z ciężkim zamroczeniem podejrzewa się często stłuczenie lub zranienie mózgu – nie zawsze słusznie. Zauważono, że szczególną skłonność do zamroczeń pourazowych mają mózgi starcze i miażdżycowe. Stan pomroczny poznać po trudnościach w skupieniu uwagi, zaburzeniach zdolności zapamiętywania, a zwłaszcza przypominania, utrudnieniu pojmowania i kojarzenia, wielokierunkowej dezorientacji, również we własnej osobowości, przy zbornym zachowaniu i zbornych wypowiedziach. Nastrój jest przeważnie przygnębiony, płaczliwy i lękliwy z cechami rozdrażnienia i zgryźliwości. Rzadziej widuje się nastrój wzmożony i wesoły. Znane są też urojeniowe wytwory rozdwojenia osobowości. Być może, że opisywane w piśmiennictwie konfabulacje należałoby raczej utożsamić z urojeniami wypływającymi z rozszczepiennej osobowości. Chociaż w pourazowych stanach zamroczenia zachowania bywa zborne, to jednak czasem dochodzi do podniecenia psychoruchowego z działaniami gwałtownymi i przestępczymi. Z innych nawarstwień psychotycznych po wstrząsie mózgu, określanych w piśmiennictwie czasem zbyt mało mówiącą nazwą psychoz komocyjnych, wymienić trzeba rzadziej występujące zespoły majaczeniowe. Alkoholizm przewlekły, zmiany starcze i inne organiczne stany usposabiają do występowania majaczeń. Omamy wzrokowe, a także dotykowe i słuchowe przenoszą chorego często w jego środowisko zawodowe, tak iż przeżywa on urojeniowo tego rodzaju sytuację. Treść omamów i urojeń może być i inna. Niepokój psychoruchowy może się czasem wzmagać aż do agresywności w stosunku do otoczenia, którego chory nie poznaje. Często występuje tu uciekanie z łóżka pod wpływem zwidywań. U alkoholików przewlekłych psychozy te nabierają wyglądu delirium tremens. Zaburzenia zdolności zapamiętywania są tu zwykle silnie podkreślone, a rozległa luka pamięciowa może się wypełnić bardzo sugestywnymi konfabulacjami, które czasem przybierają charakter ekspansywny. Występują też liczne złudzenia i omamy pamięciowe, a paramnezje te są w harmonii z urojeniowo zmienionym położeniem chorego. Przy badaniu uderza u chorych zwolnienie toku myślenia oraz niekiedy perseweracje. Majaczenia pourazowe utrzymują się czasem w ciągu wielu tygodni, chociaż w przebiegu takiej psychozy zaznacza się nierzadko wahanie w natężeniu objawów, szczególnie w stopniu zamącenia świadomości. Niepamięć bywa przeważnie zupełna, chociaż nie należą do rzadkości mgliste wspomnienia jakby z przebytego marzenia sennego. Zarówno objawy zamroczeniowe, jak i majaczenia zwykle zaostrzają się w nocy. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, rwa kulszowa, psycholog Kraków ]

Otok olejny.

Tuesday, July 12th, 2016

Do wytworzenia otoku olejnego stosuje się 5510 oliwę gomenolową, dokładnie wyjałowioną. Do jej wprowadzenia do jamy opłucnej polecono różne przyrządy. Najczęściej posługujemy się strzykawką Kiissa objętości 50 ml oraz igłami długości 3 cm, o średnicy światła 1 mm. Igły cieńsze nie nadają się, gdyż przepływ przez nie oliwy byłby bardzo, trudny, igieł zaś grubszych stosować nie można, ponieważ oliwa mogłaby przez otwór pozostający po wyjęciu igły dostawać się do ściany klatki piersiowej i wywoływać tutaj zapalenie aż do ropowicy włącznie. Wylot strzykawki ma odgałęzienie z kranem, za pomocą którego można łatwo nabierać nowe porcje oliwy z ampułki do strzykawki jej nie zdejmując. Po zamknięciu kranu oliwa pod naporem tłoka strzykawki przepływa przez wężyk gumowy do igły, wkłutej do jamy opłucnej. Do mierzenia ciśnienia w jamie opłucnej w czasie zabiegu polecano różne przyrządy. Nie znalazły one szerszego zastosowania. Praktycznie w razie obecności w jamie opłucnej powietrza wprowadza się do górnej części przestrzeni, zajętej odmą, jedną igłę i przymocowuje się ją przylepcem, poniżej zał wkłuwa się drugą igłę, połączoną z ampułką oliwy. Podczas wtłaczania oliwy przez dolną igłę powietrze odpływa automatycznie z famy opłucnej przez igłę górną albo może być przez nią w odpowiednich ilościach aspirowane po połączeniu igły z ssącym przyrządem. Postępowanie to umożliwia równocześnie mierzenie podczas zabiegu wysokości ciśnienia w jamie opłucnej. W przypadkach, w których w jamie opłucnej prócz powietrza znajduje się także wysięk, należy go przedtem całkowicie wypuścić. Dla zapobieżenia znaczniejszemu rozszerzeniu się płuca należy od czasu do czasu wypuszczanie wysięku przerywać i wprowadzać powietrze. Po zupełnym usunięciu wysięku wprowadza się oliwę ogrzaną do 38-40° C w takiej ilości by ciśnienie w jamie opłucnej powyżej jej poziomu było ujemne. [przypisy: , bielizna nocna, protetyka, psycholog Kraków ]