Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

ZESPÓŁ SKRONIOWY.

Tuesday, July 12th, 2016

ZESPÓŁ SKRONIOWY. Po obustronnym zniszczeniu płatów skroniowych włącznie z rogami Amona widuje się objawy, którym nadano                nazwę- zespołu Klivera – Bueyego. Na zespół ten składają się następujące objawy: utrata zdolności rozpoznawania osób, nawet najbliższych krewnych, zaburzenia afektywne w postaci utraty zdolności reagowania wściekłością lub strachem, wzmożenie aktywności płciowej (hypersexualitas), żarłoczność (bulimisi), wzmożone reagowanie na zewnętrzne bodźce przypadkowe odciągające uwagę od wątku zainteresowania (hypermetamorphosis), wreszcie ciężkie zaburzenia pamięci. Anastasopoulos : (1958) , opisał przypadek mnogiego nowotworu prawego płata skroniowego, sięgającego głęboko w istotę białą i w róg Amona aż do, wzgórza, w przebiegu którego oprócz ciężkiego otępienia, zmiany osobowości, zaburzeń pamięci i snu doszło do wybitnego wzmożenia popędu płciowego. Mianowicie 68-letni pacjent miewał na dobę do 12 stosunków płciowych, po każdym stosunku sypiał 1-2 godzin. Zmarł wśród objawów szybko postępującej demencji, aż do ostatka miewał niezwykle częste erekcje, chociaż nie miał już siły dokonać aktu płciowego. Spostrzeżenia tego rodzaju rzucają światło na czynności płatów skroniowych. Wymieniony autor dochodzi do wniosku, że płaty te wywierają działanie aktywujące na korę mózgową i hamujące na podwzgórze. Grunthal (1959) zwrócił uwagę na znaczną różnicę, jaka zachodzi między skutkami operacyjnego usunięcia rogów Amona u małpy rhesus i u człowieka. U małpy stwierdza się zawsze zespół                   Kluvera-Bucyego, u człowieka tylko wówczas, gdy i reszta mózgu jest zniszczona wskutek rozlanego procesu, a więc gdy nie ma już możliwości skompensowania powstałych ubytków psychicznych.U małpy tych możliwości wyrównawczych nie ma, dlatego pooperacyjne zmiany psychiczne są najcięższego stopnia i nieodwracalne. U człowieka otępienie bywa częstokroć nieznaczne, zaburzenia pamięci mogą się w dużym stopniu cofnąć, często pozostaje tylko zespól Korsakowa różnego stopnia. [podobne: , fizjoterapia, Stomatolog Kraków, zagęszczanie rzęs ]

INNE CZYNNIKI RÓWNOZNACZNE Z URAZEM.

Tuesday, July 12th, 2016

INNE CZYNNIKI RÓWNOZNACZNE Z URAZEM. Wymienić tu trzeba przede wszystkim udar słoneczny i przegrzanie z utratą świadomości, po której z zasady, jeśli nie nastąpi śmierć, występuje stan pomroczny lub amentywny z niepamięcią. Psychozy te przebiegają często z dużym podnieceniem psychoruchowym, agresywnością i popędami samobójczymi. Podobne stany widuje się u odratowanych wisielców. W piśmiennictwie opisuje się te stany pod nazwą psychoz strangulacyjnych (psychosis post stranquiationem). Zarówno psychozy poudarowe i hipertermiczne, jak i strangulacyjne zwykle nie trwają dłużej niż kilka godzin. Trwalsze zmiany charakteropatyczne następcze nie są znane.
NASTĘPSTWA WIELOKROTNYCH URAZÓW MÓZGU U PIĘŚCIARZY (DEMENTIA AC CHARACTEROPATHIA PUGILISTICA). Podstawą anatomopatologiczną przewlekłych zaburzeń psychicznych pięściarzy jest tzw. encephalopathia traumatica pugilum (pugilis – pięściarz, pugilatio – walka na pięści). Zmiany te, morfologicznie przypominające obrazy widywane w parkinsonizmie, są szczególnie wyraźne u sportowców uprawiających w ciągu wielu lat pięściarstwo i narażonych na wielokrotnie powtarzające się urazy mózgu. Grahmann i Ule (1957) dzielą na podstawie piśmiennictwa i własnych badań następstwa te na następujące grupy: 1. Przypadki postępującego otępienia. Pneumoencefalograficznie stwierdza się tu postępujące zmiany zanikowe. 2. Przypadki z niepostępującymi (stacjonarnymi) neurologicznymi odchyleniami od stanu prawidłowego. Po dłuższym czasie jednak do tego stanu ubytkowego może się dołączyć obraz postępującego otępienia. Istotnie spotyka się przypadki, w których po wieloletnim okresie trwałego stanu ubytkowego nie postępującego pojawia się postępujące pogarszanie się stanu psychicznego. 3. Przypadki z nawarstwionymi psychozami typu paranoidalnego lub katatonicznego. [przypisy: , artykuły fryzjerskie, olej lniany, Stomatolog Kraków ]