Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Bezkrytycyzm chorych bywa znaczny. Ludzi

Tuesday, July 12th, 2016

Bezkrytycyzm chorych bywa znaczny. Ludzi tych nie można skło-• nić do poważnego zastanowienia się nad przyszłością, do wypowiedzenia się na temat planów życiowych. Chorzy spędzają czas bezczynnie, nie okazują żad- nych zainteresowań, przeważnie prowadzą życie animalno-wegetatywne, za- tracają więc najbardziej człowiecze cechy• swej dawnej osobowości. Znamienne te zaburzenia osobowości, które odczuwa na własnej skórze naj bliższa rodzina, rzucają się najbardziej w oczy tym, którzy chorego znali przed wypadkiem. Ludzie ci często określają dokonaną zmianę osobowości słowami: to nie jest ten sam człowiek. Zależnie od rozległości i częściowej odwracalności uszko- dzenia płatów czołowych, zmiana osobowości może ulec z. biegiem czasu stop- niowo pewnej poprawie. Badanie sprawności umysłowej jest utrudnione nie tylko przez niepoważne zachowanie chorego, ale i przez zbytnią przerzutność jego uwagi oraz przez zaburzenia pamięci. Te ostatnie dotyczą nie tylko zdolności zapamiętywania, ale i zdolności przypominania, o ile przy kapryśności chorego można sobie o tym wyrobić trafny sąd. Zanik inicjatywy dotyczy czasem mowy. Chory więc milczałby długo, gdyby go nie zagadnąć i tym różni się od chorego w nastroju maniakalnym, u którego jest wzmożona aktywność. W rozmowie uderza trud- ność skupienia uwagi i śledzenia wątku myślowego, przy czym znużenie wy- stępuje nadzwyczaj szybko. Przy dużym uszkodzeniu platów czołowych, np. po ciężkich postrzałach, po zabiegach operacyjnych itd. zmiana osobowości pozo- staje trwale pod postacią .charakteropatii. Opisane zaburzenia osobowości mogą pojawić się i przy -uszkodzeniu innych części mózgu, jednakże w jakiś czas po wypadku cofają się i wyrównują niemal doszczętnie. psychiatrzy radzieccy (Gurewicz) zwrócili uwagę na objaw braku współruchów oczu, głowy i mimiki odpowiednich do treści wypowiedzi chorego. Takie same zaburzenia osobowości i następstwa charakteropatyczne widuje się po zabiegach psychochirurgicznych, np. leukotomii przedczołowej, polegającej na obustronnym przecięciu istoty białej między płatami czołowymi a resztą mózgu. Zabieg ten wykonywano prze- ważnie w ciężkich, beznadziejnych psychozach, przebiegających z nie dającymi się opanować, ustawicznymi stanami podniecenia psychoruchowego. Osiągano wprawdzie po leukotomii i innych analogicznych operacjach psychochirurgicz- nych uspokojenie chorego, jednakże kosztem osobowości chorego, która uległa głębokiemu uszkodzeniu, i to nieodwracalnie. Z tych przyczyn w krajach demo- kracji ludowej zabiegów tych zaniechano. Zresztą w tej chwili na całym świecie psychofarmakologia wy.piera wszelkie tego rodzaju brutalne środki objawowe. [więcej w: , olejek do włosów, Studnie głębinowe, olejek kokosowy na włosy ]