Posts Tagged ‘transtyretyna’

Atlas of Surgical Oncology ad

Sunday, September 1st, 2019

Rozdział dotyczący leczenia raka trzustki zawiera kilka doskonałych rysunków liniowych, chociaż dwa z nich mają 90 stopni od orientacji, co oceniono na podstawie poprzednich i następujących ilustracji. W niniejszym rozdziale opisano jedynie bezpośrednie zespolenie błony śluzowej z śluzówką i brak w nim opisów sposobów radzenia sobie z resztkami trzustki i kanałem. W przeciwieństwie do opisu wielu opcji chirurgicznych w rozdziale dotyczącym raka piersi, tylko jedna metoda pankreatoduodenektomii jest opisana w tym rozdziale; jedna z najpopularniejszych wariacji, zachowanie odźwiernika, nie jest ani ilustrowana, ani doceniana. Rozdział poświęcony chirurgii guzów jelita grubego, odbytnicy i odbytu, o długości prawie 30 stron, zawiera jedną sekcję z tylko czterema zalecanymi źródłami literatury, a inna część nie zawiera żadnej bibliografii. Ten rozdział, być może odzwierciedlający zainteresowanie autorów, jest prawie całkowicie poświęcony zszywaniu chirurgicznemu, z zaledwie niewielkim uznaniem technik ręcznego szycia. …read more