Posts Tagged ‘trener personalny’

Jezeli podczas wytwarzania lub dopelniania

Tuesday, July 12th, 2016

Jeżeli podczas wytwarzania lub dopełniania odmy opłucnej powietrze dostaje się między opłucną ścienną a powięź wewnątrzpiersiową (fas cia endothoracica), która pokrywa mięśnie międzyżebrowe i żebra od we- wnątrz, to powstaje odma podpowięziowa (emphysema sub- fasciale). Można ją rozpoznać dopiero wtedy, gdy powietrze szerząc się poza powięź wewnątrz piersiową dotrze do dołka nadmostkówego i dalej rozprzestrzenia się pod skórę. Odma podpowięziowa zazwyczaj nie wywołuje żadnych większych dolegliwości. Jeżeli po zranieniu płuca podczas wytwarzania lub dopełniania odmy powietrze z uszkodzonego miąższu płucnego dostaje się do tkanki śród- miąższowej, to powstaje odma płuc śródmiąższowa, zwana także “odmą płuc międzyzrazikową” (emphysema pulmo- num interstitiaLe s. interlooulare]. Jeżeli przy tym dużo powietrza gro- madzi się w tkance podopłucnej, to sprawa nosi miano: “odma pod- opluena” (emphysema subpLeuraLe). Z tkanki śródmiąższowej powie- trze może dostawać się wzdłuż naczyń i oskrzeli do wnęki płuca i po- przez nią do śródpiersia. Powstaje wtedy odma śródpiersia(em- physema mediastinale). Przebieg tej odmy może być różny. Najczęściej miejsce wtargnięcia powietrza wkrótce zamyka się skrzepem krwi, włóknikiem, strzępkiem opłucnej. W tych przypadkach odma może objawić się tylko jako -odma podskórna w dołku nadmostkowym i na szyi po obu stronach albo też tylko nieznacznym utrudnieniem oddy- chania, bólami za mostkiem lub w okolicy krtani, chrypką, utrudnieniem połykania. Opisano jednak zresztą bardzo rzadkie przypadki (np. przy- padek ogłoszony przez Nadzieję Berdo), w których z każdym wdechem przez miejsce zranienia dostawały się do śródpiersia coraz nowe porcje powietrza, zwłaszcza podczas kaszlu. Utrudnienie opróżniania się żył do prawej komory serca wskutek ich ucisku przez powietrze oraz ucisk tchawicy i krtani wywołują w takich przypadkach ogromną duszność, sinicę i inne ciężkie i groźne objawy. Prócz tego badaniem fizycznym stwierdza się wtedy na przedniej ścia- nie klatki piersiowej i w okolicy sercowej odgłos opukowy bębenkowy, znaczne osłabienie szmerów oddechowych i tonów serca oraz szmer młyński w okolicy sercowej, Tętno bywa często zwolnione wskutek ucisku na nerw błędny. W nagłych i gwałtownych przypadkach sprawa kończy się przeważnie śmiercią. Lezcenie polega na nacięciu śród- piersia (mediastinotomia) na szyi dla zapewnienia ujścia powietrza. [przypisy: , trener personalny, bielizna nocna, gabinet kosmetyczny ]