Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Zespół organiczny.

Tuesday, July 12th, 2016

Od czasów wprowadzenia do lecznictwa wstrząsów elektrycznych miewamy do czynienia z zasadniczo odwracalnym i łagodnym zespołem organicznym, któremu nadano nie bardzo udaną nazwę reakcji organicznej po wstrząsie elektrycznym. Powikłanie to występuje bardzo rzadko. Nie udało się dotąd wyświetlić jego przyczyn. Nie zależy ono od przedawkowania prądu ani od nadmiernej liczby zastosowanych zabiegów. Prawdopodobnie są jakieś osobnicze właściwości usposabiające do reagowania na lecznicze dawki prądu powstawaniem ostrych objawów, których całokształt odpowiada pojęciu zespołu organicznego. Zazwyczaj już po kilku pierwszych wstrząsach elektrycznych można zauważyć, że zwykłe zaburzenia pamięci osiągają niezwykłe rozmiary, do tego stopnia, że chory traci w szerokim zakresie orientację w czasie, a także w miejscu i otoczeniu. Przeważnie zachowuje on krytycyzm i ma poczucie, że coś niedobrego się z nim dzieje. To poczucie choroby godzi się zazwyczaj z nastrojem euforyczno-optymistycznym w tym znaczeniu, że chory zdaje się nie przejmować skargami, które wypowiada, i daje się łatwo pocieszyć. Podstawowy afekt można określić jako tępy, najczęściej z odcieniem euforycznym, znacznie rzadziej z dysforią i skłonnością do płaczliwości. Niektórzy chorzy wypowiadają swoje skargi w sposób przypominający wypowiedzi w stanach onejroidalnych: czuję się jakby zgubiony, nie wiem co się ze mną dzieje, co to wszystko znaczy, coś we mnie zamarło, czy ja w ogóle żyję. Wiele przemawia za tym, że chodzi tu może o jasne zamroczenie, zwłaszcza że z zasady po przeminięciu tego stanu stwierdza się zupełną niepamięć wraz z niepamięcią wsteczną. Rozpoznanie tego zespołu, i to jak najwcześniejsze, posiada ogromną doniosłość, byłoby bowiem błędem sztuki, gdyby dalej stosowano wstrząsy elektryczne. Błędu tego nie usprawiedliwiałby fakt, że często stwierdzić można korzystny wpływ reakcji organicznej na przebieg psychozy, z powodu której podjęto leczenie wstrząsowe. Sprawa jest o tyle łagodna, że po tygodniu, rzadziej później, objawy zespołu psychoorganicznego przemijają, pozostawiając poza luką pamięciową, typowe dla leczenia elektrowstrząs owego osłabienie zdolności przypominania. Tylko wyjątkowo przyćmienie świadomości z przestawieniem na osobowość rozszczepienną przybiera znaczniejsze rozmiary, prowadząc do podniecenia psychoruchowego. Z opisu tego widać, że ściśle biorąc, reakcja organiczna graniczy z zespołem zamroczeniowym zasadniczo czynnościowym, wywołanym przez uszkodzenie tkanki mózgowej prądem elektrycznym, albo raczej przez napad drgawkowy. Podobne powikłania widuje się i po wstrząsach insulinowych. Nie słyszy się natomiast, aby wstrząsy kardiazolowe prowadziły do takich następstw. [przypisy: , uprawnienia sep, rwa kulszowa, odżywki do rzęs ]

Przepalanie zrostów.

Tuesday, July 12th, 2016

Wychodząc z założenia, że tej pewności nie można mieć nawet i w tych warunkach, poleca Maurer do wywołania skrzepnięcia tkanek diatermię. Zrosty przepala się powoli. Zabieg nie powinien trwać dłużej niż 2 godziny. Jeżeli zrostów jest dużo, to dla uniknięcia zbyt wielkiego urazu przepala się je w kilku etapach w odstępach 7-10 dniowych, ograniczając się na każdym posiedzeniu do kilku zrostów. Zabieg wykonuje się przy świetle sztucznym w ciemnym pokoju, po uprzednim uspokojeniu chorego przez podawanie w ciągu paru dni przetworów bromu i kozłka. Chorego układa się na stole na boku zdrowym podkładając walec z poduszki lub zwiniętej kołdry, tak by górna część klatki piersiowej zwisała, przez co uzyskuje się większe rozszerzenie międzyżebrzy. Krótko przed zabiegiem odmę się dopełnia, by naciągnąć zrosty. Przed samym zabiegiem wstrzykuje się choremu podskórnie 0,02 pantoponu i bardzo starannie znieczula się 1 % nowokainą z dodatkiem adrenaliny miejsce wprowadzenia pleuroskopu, miejsca sąsiednie i miejsce, przez które wprowadza się żegadło. Dokładne znieczulenie jest konieczne dla umożliwienia bezbolesnego manipulowania narzędziami. Po stopniowym znieczuleniu wszystkich warstw ściany klatki piersiowej aż do opłucnej ściennej nakłuwamy opłucną i przez pociągnięcie tłoka strzykawki, na którą nasadzona jest igła, przekonujemy się, czy igła wessała do jamy opłucnej. Teraz nakłuwa się międzyżebrze trójgrańcem długości 20 cm i średnicy 6 mm znajdującym się w pochwie metalowej i po nakłuciu trójgraniec się usuwa. Przez pozostającą w miejscu jego wkłucia pochwę wprowadza się pleuroskop i łączy się go z pantostatem. Żegadło wprowadza się także przy pomocy trójgrańca zaopatrzonego w pochwę. Miejsce nakłucia dla pleuroskopu, wybiera się po określeniu badaniem radiologicznym siedziby zrostów. Najdogodniejsze są następujące okolice: przednia lub środkowa linia pachowa od II do VII międzyżebrza, przednia ściana klatki piersiowej powyżej sutka, nie przekraczając ku górze II międzyżebrza, gdyż w pierwszym międzyżebrzu istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia naczyń podobojczykowych, wreszcie boczny brzeg łopatki, jeżeli mięśnie nie są tutaj bardzo rozwinięte. Miejsce wkłucia trójgrańca, przez który wprowadza się żegadło, określa się na podstawie wyników wziernikowania jamy opłucnej. Po odszukaniu zrostu zbliżamy do niego pętlę żegadła, przepuszczamy przez nią prąd i w ten sposób przepalamy. Podczas całego zabiegu przestrzega się ściśle zasad aseptyki. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, foteliki dla dzieci, uprawnienia sep ]