STŁUCZENIE I ZRANIENIE MÓZGU.

STŁUCZENIE I ZRANIENIE MÓZGU (CONTUSIO ATQUE LACERATIO CEREBRI). Jeżeli nieprzytomność utrzymuje się czas dłuższy, to budzi się podejrzenie, że obok wstrząsu lub obrzęku mózgu, które są stanami zasadniczo przejściowymi albo niezależnie od tych spraw, doszło do uszkodzenia tkanki mózgowej w postaci czy to stłuczenia, czy zranienia. W pierwszym przypadku chodzi o punkcikowate, drobne, liczne ogniska krwotoczne w istocie szarej i białej, w drugim przypadku o uszkodzenie nie tylko układu naczyniowego mózgu, lecz i samej jego substancji. Odróżnienie w okresie nieprzytomności, czy chodzi o wstrząs, obrzęk, czy stłuczenie lub zranienie, jest rzeczą bardzo trudną, lecz praktycznie niekonieczną, gdyż leczenie i tak pozostaje jednakie.W okresie nieprzytomności da się wykryć tylko grubsze objawy ogniskowe, np. porażenie połowicze, drgawki jacksonowskie, rzadziej małe niedowłady, różnice w nasileniu odruchów itd. Nawet po stosunkowo lekkich urazach znaleźć można w płynie mózgowo-rdzeniowym krew. Późne objawy ogniskowe świadczą zawsze o stłuczeniu lub zranieniu mózgu. Nawet jeżeli rozpoznano wstrząs mózgu, a objawy nie cofają się szybko, lecz utrzymują się nadmiernie długo, należy myśleć o uszkodzeniu samej budowy tkanki mózgu. Dotyczy to także uporczywych bólów, głowy, nasilających się, tętniących, wzmagających się przy nagłych ruchach, po wysiłkach i zdenerwowaniu, tudzież zawrotów głowy, które pochodzą z uszkodzenia albo błędnika, albo dróg nerwu błędnikowego w pniu mózgowym. Doniosłość psychiatryczną posiadają szczególnie następujące zespoły, widywane w następstwie stłuczeń i zranień mózgu. USZKODZENIE PŁATÓW CZOŁOWYCH. Daje ono zmiany psychiczne dość znamienne, których znajomość przydaje się zwłaszcza w tych przypadkach, w których objawy neurologiczne są nikłe albo w ogóle nieuchwytne. Zespół czołowy zawiera następujące objawy: chorzy wykazują zaburzenia napędu psychoruchowego w postaci zaniku inicjatywy (spontaniczności), hipopatii, apatii, abulii z nastrojem tępym i mruliwym. Szczególnie znamienne są przypadki z euforią, krotochwilnością, skłonnością do odpowiedzi kpiarskich, błazeńskich i niedorzecznych oraz robienia płytkich kawałów. Te ostatnie objawy składają się na pojęcie moria i trudno je czasem różnicować z zespołem Gansera, puerylizmem, pseudodemencją z jednej strony i z kpiarsko-błaznowatym zachowaniem hebefreników z drugiej strony: chorzy nie biorą poważnie ani swojego stanu zdrowia, ani swojego położenia. Wykazują też zanik taktu i przyzwoitości, co pozostaje w związku z ogólnym obniżeniem uczuciowości wyższej. Zatracają się więc u tych chorych uczucia społeczne, patriotyczne, etyczne, estetyczne itd. Nastrój bywa chwiejny i waha się najczęściej między beztroskim dowcipkowaniem a rozdrażnieniem, popędliwością i niepohamowaniem. Jeżeli uda się badanie inteligencji, to stwierdzić można obniżenie zdolności myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo- logicznego. [patrz też: rehabilitacja kręgosłupa, fitamina, przeszczep chondrocytów ]
[podobne: zespół neurasteniczny, odma podskórna leczenie, dermatolog od czego jest ]

Tags: , ,

No Responses to “STŁUCZENIE I ZRANIENIE MÓZGU.”

  1. Old Orange Eyes says:

    pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

  2. Tymon says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu materac do spania[...]

  3. Mindless Bobcat says:

    wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog od czego jest odma podskórna leczenie zespół neurasteniczny