Technika odmy leczniczej obustronnej.

Technika odmy leczniczej obustronnej jest w ogóle taka sama jak przy wytwarzaniu odmy po jednej stronie. Odmę wytwarza się najpierw po stronie płuca ze zmianami rozleglejszymi i dalej posuniętymi. Wprowadza się najwyżej 250 ml powietrza i obserwuje się ogólny stan chorego, ogólną ciepłotę ciała, tętno, częstość oddechów, szybkość opadania krwinek i zachowanie się obrazu rentgenowskiego płuc. Zwraca się uwagę, by objętość płuc w obrazie rentgenowskim uległa zmniejszeniu tylko o 1/3, najwyżej o połowę swej wielkości. Dopiero po kilku tygodniach (co najmniej po dwóch), w ciągu których ustrój dostosowuje się stopniowo do zmienionych warunków, przystępuje się do wytworzenia odmy po drugiej stronie. Okres ten skraca się tylko w wyjątkowych przypadkach u osób młodych i niewyniszczonych. Kazimierz Dąbrowski i Józef Gackowski skracali go niekiedy do 2-3 dni a nawet do jednego dnia. Już wytworzoną odmę dopełnia się co 2-i-4 dni, później po 3-4 pierwszych dopełnieniach raz na 1-2 tygodnie, a jeszcze później raz na 3 tygodnie, przy czym odmę dopełnia się na przemian raz po jednej stronie, drugi raz po drugiej. Przez cały czas leczenia chory powinien być pod ścisłą obserwacją lekarza, najlepiej w sanatorium. Należy zwracać baczną uwagę na ogólny stan chorego (ogólną ciepłotę ciała, stan odżywienia, wagę ciała) , zmiany w narządzie oddechowym, stan narządu krążenia, szybkość opadania krwinek w krwi, obraz rentgenowski płuc. Ciśnienie w jamach opłucnych należy utrzymać na poziomie dużych ciśnień ujemnych, dążąc do uzyskania po obu stronach odmy wybiórczej. Jeżeli dokładna obserwacja jest niemożliwa, to leczenia odmą obustronną nie należy w ogóle zaczynać. [przypisy: rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena, usg poznan, usg poznan Wrocław ]
[hasła pokrewne: zespół neurasteniczny, odma podskórna leczenie, dermatolog od czego jest ]

Tags: , ,

No Responses to “Technika odmy leczniczej obustronnej.”

 1. Artur says:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 2. Vagabond Warrior says:

  [..] Odniesienie w tekscie do sklep rehabilitacyjny[...]

 3. Old Man Winter says:

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 4. Alicja says:

  Article marked with the noticed of: obdukcja[...]

 5. Florian says:

  Fajna historia

 6. Electric Player says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie alkoholizmu[...]

 7. Bartłomiej says:

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog od czego jest odma podskórna leczenie zespół neurasteniczny