Tiotropium w astmie słabo kontrolowane za pomocą standardowej terapii skojarzonej AD 6

Panel C pokazuje skumulowaną liczbę ciężkich zaostrzeń, z redukcją ryzyka o 21% (współczynnik ryzyka, 0,79, P = 0,03 w analizie zbiorczej). Jedna gwiazdka oznacza P <0,05; dwie gwiazdki, P <0,01; i trzy gwiazdki, P <0,001. Paski I reprezentują błędy standardowe. Dane zostały skorygowane o leczenie, ośrodek badawczy, wizytę, pomiar bazowy oraz interakcje między leczeniem a wizytą oraz między wartościami wyjściowymi a wizytą. Niedrożność przepływu powietrza została znacznie zmniejszona po dodaniu tiotropium w porównaniu z dodatkiem placebo. Po 24 tygodniach średnia (. SE) różnica między grupą tiotropium a grupą placebo w zmianie skorygowanego piku FEV1 w stosunku do wartości wyjściowej w pierwszych 3 godzinach po podaniu tiotropium wynosiła 86 . 34 ml w próbie (P = 0,01) i 154 . 32 ml w próbie 2 (P <0,001) (Tabela 2 i Figura 2A i 2B). Różnica między zmianami między grupami w punkcie końcowym FEV1 po 24 tygodniach była istotnie większa u pacjentów z grupy tiotropium niż w grupie placebo: 88 . 31 ml w badaniu (P = 0,01) i 111 . 30 ml w próbie 2 (P <0,001).
Ciężkie zaostrzenia
Czas do pierwszego zaostrzenia (pierwszorzędowy punkt końcowy) był wydłużony o 56 dni w przypadku tiotropium w porównaniu z placebo (282 dni vs. 226 dni, reprezentujący czas do wystąpienia u co najmniej 25% pacjentów [pierwszy kwartyl] pierwszego ciężkiego stanu zaostrzenie), co odpowiada zmniejszeniu o 21% ryzyka (współczynnik ryzyka, 0,79, 95% przedział ufności [CI], 0,62 do 1,00, P = 0,03) (ryc. 2C). (Ponieważ mniej niż 50% pacjentów miało ciężkie zaostrzenie, mediana czasu do pierwszego ciężkiego zaostrzenia nie może być obliczona.)
Kluczowe wstępnie określone dodatkowe punkty końcowe
W 24. tygodniu nastąpiła istotna poprawa w pomiarach spirometrycznych wśród pacjentów z grupy tiotropium, w porównaniu z pacjentami z grupy placebo (tabela 2). W podgrupie pacjentów, u których wykonano 24-godzinną spirometrię, poprawa FEV1 utrzymywała się przez cały dzień (ryc. S1A i S1B w dodatkowym dodatku). Poprawa szczytowej wartości FEV1 utrzymywała się przez 48 tygodni (ryc. S1C i S1D w dodatkowym dodatku). Istniała również znacznie większa poprawa w cotygodniowych porannych i wieczornych wartościach PEF w grupie tiotropium; Ulepszenia te utrzymywały się także przez cały okres próbny (rys. S1E do S1H w dodatkowym dodatku).
W grupie leczonej tiotropium 122 z 453 pacjentów (26,9%) miało co najmniej ciężkie zaostrzenie, w porównaniu do 149 z 454 pacjentów (32,8%) w grupie placebo (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Całkowita liczba ciężkich zaostrzeń na pacjento-rok była istotnie niższa w grupie leczonej tiotropium niż w grupie placebo (0,53 vs
[hasła pokrewne: żuraw warsztatowy, praktyka lekarzy rodzinnych, usg poznan ]
[patrz też: zespół czołowy, ile kosztują badania lekarskie do pracy, metoda simontona ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium w astmie słabo kontrolowane za pomocą standardowej terapii skojarzonej AD 6”

 1. Esquire says:

  [..] Odniesienie w tekscie do fizjoterapia[...]

 2. Cross Thread says:

  Milo sie czytalo

 3. Leon says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: implanty zielona góra[...]

 4. Adam says:

  Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

 5. Róża says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: medycyna sportowa[...]

 6. Lena says:

  Moja babcia ma zaćmę

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztują badania lekarskie do pracy metoda simontona zespół czołowy