Tiotropium w astmie słabo kontrolowane za pomocą standardowej terapii skojarzonej AD 7

W grupie leczonej tiotropium było 16 pacjentów hospitalizowanych z powodu astmy, w porównaniu z 20 pacjentami z grupy placebo. Mediana czasu do pierwszego pogorszenia astmy zwiększała się po dodaniu tiotropium (315 dni, w porównaniu do 181 dni w przypadku placebo), przy zmniejszeniu ryzyka o 31% (współczynnik ryzyka, 0,69, 95% CI, 0,58 do 0,82; P <0,001) (rys. S2 i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Ulepszono wyniki w ACQ-7 w dwóch grupach badawczych (ryc. S3A i S3B w dodatkowym dodatku). W 24 tygodniu średnia różnica w punktacji między grupą tiotropium a grupą placebo była istotna tylko w próbie 2 (-0,13 [P = 0,06] i -0,2 [p = 0,003] w badaniach i 2, odpowiednio) (tabela Minimalna klinicznie istotna różnica dla wyniku ACQ-7 nie została osiągnięta w żadnym z badań.
Istotne różnice w wyniku AQLQ między grupą tiotropium a grupą placebo obserwowano po 24 tygodniach w badaniu 2 (0,18 jednostki, p = 0,02), ale w próbie różnica (0,04 jednostki) nie była istotna (ryc. S3C i S3D oraz tabela S3 w dodatkowym dodatku). Minimalna istotna klinicznie różnica 0,5 dla wyniku AQLQ nie została osiągnięta w żadnym z badań.
Wystąpiły małe i nieistotne różnice między grupami w liczbie dni bezobjawowych, jak zapisano w dzienniku elektronicznym AM3. Stosowanie leku ratunkowego było podobne w dwóch grupach badawczych; skorygowana średnia różnica w zaciągnięciach na dzień (średnia tygodniowa w ciągu 7 dni przed 24 tygodniem, tiotropium minus placebo) wynosiła -0,09 w próbie i -0,26 w próbie 2 (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Różnice między grupami w innych drugorzędowych punktach końcowych również nie były znaczące.
Analizy podgrup
Poprawa szczytowej wartości FEV1 w grupie leczonej tiotropium, w porównaniu z grupą placebo (mierzona jako interakcja między podgrupą a badanym leczeniem), była zwykle wyższa u pacjentów z niższym FEV1 jako procentem wartości przewidywanej (badanie 1, P = 0,03, próba 2, P = 0,56), u mężczyzn (próba 1, P = 0,09, próba 2, P = 0,04) oraz u byłych palaczy o historii mniejszej niż 10 paczkolat (próba 1, P = 0,14, próba 2, P = 0,047) w analizie post hoc. Ulepszenia były jednak niezależne od innych analizowanych czynników, w tym regionu geograficznego, poziomu odwracalności, wieku (post hoc), wskaźnika masy ciała, stanu alergicznego, czasu trwania astmy, wyniku ACQ-7 w punkcie wyjściowym oraz stosowania systemicznych glukokortykost rok przed rejestracją próbną. Podobne wyniki zaobserwowano w analizie czasu do pierwszego ciężkiego zaostrzenia.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3
[przypisy: przeciwwskazania do masazu, przeszczep chondrocytów, żuraw warsztatowy ]
[patrz też: rozedma podskórna, lorkaseryna, padaczka pourazowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium w astmie słabo kontrolowane za pomocą standardowej terapii skojarzonej AD 7”

 1. Cool Whip says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

 2. Dorian says:

  Article marked with the noticed of: Laser Lublin[...]

 3. Cosmo says:

  Mleko krowie jest zdrowe

 4. Wiktoria says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: aparaty ortodontyczne Clear Aligner[...]

 5. Wojciech says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: lorkaseryna padaczka pourazowa rozedma podskórna