Tiotropium w astmie słabo kontrolowane za pomocą standardowej terapii skojarzonej AD 8

Zdarzenia niepożądane. Zdarzenia niepożądane odnotowano u 73,5% pacjentów w grupie leczonej tiotropium i 80,3% pacjentów w grupie placebo. Wśród zdarzeń niepożądanych zgłoszonych przez co najmniej 2% pacjentów w dowolnej grupie badanej tylko alergiczny nieżyt nosa wystąpił ze znacznie większą częstością w grupie leczonej tiotropium; zdarzenie astmy i bezsenność były znacznie częstsze w grupie placebo (tabela 3). Zdarzenia niepożądane zostały ocenione jako związane z lekiem u 26 z 456 pacjentów (5,7%) w grupie leczonej tiotropium, w porównaniu z 21 z 456 pacjentów (4,6%) w grupie placebo. Suchą jamę zgłosiło 11 pacjentów: 8 (1,8%) w grupie leczonej tiotropium i 3 (0,7%) w grupie placebo. Poważne działania niepożądane odnotowano u 77 pacjentów: 37 (8,1%) w grupie leczonej tiotropium i 40 (8,8%) w grupie otrzymującej placebo (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Spośród poważnych zdarzeń niepożądanych 3 zdarzenia (wszystkie w grupie tiotropium) uznano za zagrażające życiu. Dwóch pacjentów miało zaostrzenie astmy i całkowicie wyzdrowiało; pacjent został przyjęty do szpitala na zawał mózgu. Sercowe zdarzenia niepożądane wystąpiły u mniej niż 2% pacjentów i były dobrze zrównoważone między badanymi grupami. Zgłaszano zdarzenia sercowe związane z lekiem u 2 pacjentów (0,4%) w grupie leczonej tiotropium i pacjenta (0,2%) w grupie placebo. Zmiany obserwowane w ciśnieniu krwi i częstości tętna oraz nieprawidłowościach laboratoryjnych lub elektrokardiograficznych były zrównoważone między badanymi grupami. Nie doszło do śmierci.
Dyskusja
Tiotropium jest najczęściej stosowanym długodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela na całym świecie w leczeniu POChP. Jednak jego rola jako leczenia astmy dopiero niedawno została poddana systematycznym badaniom klinicznym. Wyniki tych dwóch powtórzeń badań potwierdzają, że dodawanie tiotropium raz dziennie zapewniało umiarkowane przedłużone rozszerzenie oskrzeli w ciągu 24 godzin. Dodanie tiotropium również zmniejszyło ciężkie zaostrzenia i epizody pogorszenia astmy u pacjentów, którzy byli objawowi i utrzymywali ograniczenie przepływu powietrza pomimo stosowania wziewnych glukokortykoidów i LABA, aw niektórych przypadkach dodatkowych leków kontrolnych.
Poprawa szczytowej wartości FEV1 w badaniach i 2 u pacjentów z astmą, którzy otrzymali tiotropium (odpowiednio 86 ml i 154 ml) była podobna do wartości podanej wcześniej przez Kerstjens i wsp. (139 ml) u pacjentów z astmą otrzymującą glukokortykoidy i LABA. Chociaż poprawa FEV1 była stosunkowo niewielka (<10%), należy zauważyć, że wzrost ten dotyczył pacjentów, którzy już otrzymywali długo działający lek rozszerzający oskrzela i mieli stałe ograniczenie przepływu powietrza. Dodatkową korzyść z połączenia dwóch długo działających leków rozszerzających oskrzela o różnych trybach działania zaobserwowano również u pacjentów z POChP.13
Udoskonalenia wyników ACQ-7 i AQLQ oraz innych drugorzędowych punktów końcowych w tych dwóch powtórzonych badaniach były małe i niespójne i nie osiągnęły minimalnej klinicznie istotnej różnicy; w świetle faktu, że epizody pogorszenia astmy zostały znacząco zmniejszone, ta niewielka korzyść objawowa była zaskakująca
[podobne: badanie moczu cennik, rehabilitacja kręgosłupa, łóżka rehabilitacyjne ]
[przypisy: odma podskórna, fizykoterapia szczecin, usg doppler tętnic szyjnych ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium w astmie słabo kontrolowane za pomocą standardowej terapii skojarzonej AD 8”

 1. Nikola says:

  [..] Odniesienie w tekscie do hurtownia włosów naturalnych katowice[...]

 2. Mad Jack says:

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

 3. Mad Jack says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie kanałowe warszawa cennik[...]

 4. Mr. Lucky says:

  Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

Powiązane tematy z artykułem: fizykoterapia szczecin odma podskórna usg doppler tętnic szyjnych