PADACZKA POURAZOWA.

Ustalenie czynności płatów czołowych u człowieka na podstawie eksperymentu klinicznego nie jest możliwe. Eksperymentu takiego dokonuje choroba, która oczywiście nie trzyma się granic anatomicznych. Uraz przypadkiem może uszkodzić raczej albo część sklepieniową, albo nadoczodołową. Guz wywołuje nawet przy najpowolniejszym wzroście zmiany ogólne mózgowia. Jest chyba tylko jedno cierpienie, które naśladuje celowy eksperyment, powodując upośledzenie czynności części sklepieniowej płatów czołowych. Jest to hyperostosis frontalis interna, zespół niezupełnie słusznie nazywany zespołem Morgagniego – Morela- Stewarda. Opisał go Morgagai z początkiem XVIII w. u kobiety bardzo otyłej o wyglądzie męskim (virili aspektu et valde ebesa). Przypuszczano dlatego, że zgrubieniu blaszki wewnętrznej kości czołowej musi towarzyszyć otyłość i pewne zmiany neurologiczno-endokrynologiczne. Doświadczenie kliniczne nie potwierdziło tej łączności. Cierpienie to, co prawda, z niewytłumaczonych przyczyn występuje niemal wyłącznie u kobiet i to raczej po 40 r. ż. Osoby te nie muszą być jednak otyłe i mogą nie wykazywać objawów neurologicznych lub wewnątrzwydzielniczych. W piśmiennictwie nie zwraca się należytej uwagi na zaburzenia psychiczne, które w cierpieniu tym nie tylko górują, ale stanowią trzon obrazu klinicznego. Objawy narastają bardzo powoli. Chociaż więc cierpienie ścieśnia przestrzeń wewnątrzczaszkową, to dzieje się to tak stopniowo i w tak nieznacznym stopniu, że przeważnie nie widać objawów ogólnomózgowych, poza bólami głowy przeważnie okolicy czołowej, bólami stałymi, tępymi, osiągającymi z upływem czasu znaczne nasilenie. Stan psychiczny odpowiada obrazowi zespołu czołowego typu sklepieniowego (syndrona convexo-frontale), a więc stopniowo zanika napęd i samorzutność, wytwarza się stan     abuliczno-apatyczny ze stępieniem całego życia afektywnego, z nastrojem przeważnie dysforycznym bez cech charakteropatycznych. PADACZKA POURAZOWA. Bywa ona dość częstym następstwem uszkodzenia mózgu. Pierwszy napad drgawkowy, najczęściej typu jacksonowskiego, pojawia się zazwyczaj w ciągu 2 tyg. po urazie, czasem jednak znacznie później, nawet po wielu latach. Im dalej od urazu; tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia padaczki. Powstający w związku z pourazową padaczką zespól psychoorganiczny nie różni się niczym istotnym od takiego samego zespołu na tle padaczki samoistnej; jeżeli zaś jest różnica, to położyć ją trzeba na karb znacznie cięższych uszkodzeń tkanki mózgowej w wyniku urazu w porównaniu z uszkodzeniami stanowiącymi istotę nie dającego się bliżej określić procesu organicznego, który wyraża się kliniczne padaczką w każdym razie u pourazowców widuje się takie same cechy charakteropatyczne, jak u osobników z padaczką samoistną. [przypisy: rehabilitacja kręgosłupa, fitamina, przeszczep chondrocytów ]
[hasła pokrewne: otepienie starcze, odma podskorna, poradnia preluksacyjna ]

Tags: , ,

No Responses to “PADACZKA POURAZOWA.”

 1. Oliwia says:

  też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

 2. Bartłomiej says:

  [..] Cytowany fragment: zaćma[...]

 3. Mud Pie Man says:

  A co z innymi produktami?

 4. Flint says:

  [..] Cytowany fragment: stomatolog[...]

 5. Jakub says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: jak oddać krew otepienie starcze poradnia preluksacyjna