W pismienictwie polskim mamy dotychczas

W piśmienictwie polskim mamy dotychczas tylko dwie większe statystyki doty- ezące omawianej metody. Statystyka Kazimierza Dąbrowskiego i Józefa Gackow- skiego opiera się na 65 przypadkach. W 8 z nich odma była początkowo po jednej. stronie, odmę zaś po drugiej stronie wytworzono później, mianowicie w 4 do 15 miesięcy po stwierdzeniu bilateralizacji sprawy gruźliczej. 57 pozostałych cho- rych leczono równoczesną odmą obustronną. Przypadki, które skończyły się śmiercią w drugiej grupie, naleźały do cięźkich,. a w pierwszej grupie były to przypadki, w. których odmę po drugiej stronie wytwo- rzono dopiero po 10-15 miesiącach od okazania się zmian gruźliczych w tym płucu, a więc u których długo czekano z tym zabiegiem. Jako powikłania spostrzegano 2 razy odmę samorodną (3,17%), 17 – wysięki opłucne (26,1%) i 5 razy krwio- plucie (7,6 %). Statystyka Pawła Martyszewskiego i Wandy Stankiewicz-Trybowskiej obejmuje 10 przypadków, leczonych w Sanatorium Sejmiku Warszawskiego w Otwocku oraz, w Stacji Odmy Sztucznej Towarzystwa Przeciwgruźliczego Warszawskiego w War- szawie. Stwierdzono przy tym leczeniu: 1. zgon w 20% (14 przypadków); 2. pogor– lizenie w 4,3% (3 przypadki); 3. stan bez zmiany w i4,3% (10 przypadków); 4. ogólną” poprawę w 27% (19 przypadków); 5. znaczną poprawę ze zniknięciem prątków· gruźlicy w plwocinie w 30% (21 przypadków); 6. los nieznany w 4,3% (3 przypadki). Z tych statystyk wynika, że odma opłucna obustronna jest metodą, za pomocą której można nieraz osiągnąć poprawę w przypadkach gruźlicy- obu płuc. Mając to na względzie przeznacza się dziś śmielej przypadki, gruźlicy płuc także do odmy po jednej stronie. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, korekcja wzroku ]

Tags: , ,

Comments are closed.