Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 6

Łącznie 10 pacjentów (59%, 95% CI, 33 do 82) miało rozszerzoną szybką odpowiedź wirusologiczną. Łącznie 3 pacjentów miało nawrót 2 tygodnie po leczeniu, a 8 miało trwałą odpowiedź wirusologiczną 12 tygodni po leczeniu (47%, 95% CI, 23 do 72). Łącznie 3 z 7 pacjentów (43%, 95% CI, 10 do 82) z odpowiedzią zerową na poprzednie leczenie i 5 z 10 (50%, 95% CI, 19 do 81) z częściową odpowiedzią na wcześniejsze leczenie utrzymująca się odpowiedź wirusologiczna 12 tygodni po leczeniu badanym. Wśród pacjentów z genotypem IL28B CT i TT, utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną 12 tygodni po leczeniu uzyskano u 6 z 12 pacjentów (50%, 95% CI, od 21 do 79) iu 2 z 5 (40%; 95% CI, 5 do 85). U wszystkich 8 pacjentów, u których utrzymująca się odpowiedź wirusologiczna w 12 tygodniu po leczeniu wystąpił niewykrywalny poziom RNA HCV podczas ostatniej wizyty kontrolnej, 36 tygodni po leczeniu. Odporność
Tabela 3. Tabela 3. Odporne warianty obecne na poziomie wyjściowym oraz w czasie niepowodzenia wirusologicznego u pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na poprzednią terapię. RNA HCV analizowano pod kątem obecności wariantów związanych z opornością u wszystkich pacjentów z grupy 3, u których wystąpiła niewydolność wirusologiczna (przełom lub nawrót). Warianty w pozycji NS3 168 zostały wykryte w punkcie wyjściowym u jednego pacjenta z zakażeniem HCV genotypem 1b, u którego wcześniejsze leczenie zakończyło się niepowodzeniem, co oznacza, że pojedyncza kolejna substytucja nukleotydów spowodowała oporność na ABT-450 / r (Tabela 3). Odporne warianty w NS3 i NS5B wykryto u ośmiu pacjentów z niewydolnością wirusologiczną; jeden pacjent z nawrotem nie miał wariantów w żadnej pozycji podpisu.
Bezpieczeństwo
Podczas badania nie doszło do zgonów ani poważnych zdarzeń niepożądanych. Jeden pacjent w grupie zaprzestał badania leków ze względu na podwyższony poziom aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaninowej w 2. tygodniu. Pacjent był bezobjawowy, a najwyższy poziom aminotransferazy alaninowej zarejestrowany dla tego pacjenta wynosił 308 U na litr. Podwyższone poziomy aminotransferaz nie były związane ze zwiększonym poziomem bilirubiny i ulegały szybkiej poprawie po odstawieniu badanych leków.
Tabela 4. Tabela 4. Niepożądane zdarzenia i potencjalnie klinicznie istotne nieprawidłowości laboratoryjne. Najczęstsze zdarzenia niepożądane, które wystąpiły podczas leczenia, przedstawiono w Tabeli 4. Ogólnie, najczęstszymi zdarzeniami były zmęczenie, nudności, ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, świąd, wysypka i wymioty. Większość wydarzeń była łagodna. Cztery zdarzenia niepożądane, występujące u czterech pacjentów, zostały sklasyfikowane jako ciężkie: zmęczenie, ból, wymioty i hiperbilirubinemia (najwyższy zarejestrowany poziom bilirubiny całkowitej, 6,2 mg na decylitr [106 .mol na litr], głównie bilirubina pośrednia)
[patrz też: anatomia palpacyjna, moringa herbata, żuraw warsztatowy ]
[więcej w: zespół neurasteniczny, odma podskórna leczenie, dermatolog od czego jest ]

Tags: , ,

No Responses to “Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 6”

 1. Pluto says:

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

 2. Karol says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta Warszawa Bemowo[...]

 3. Marlena says:

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

 4. Kitchen says:

  [..] Cytowany fragment: czekolada[...]

 5. Candy Butcher says:

  Nie wiem kto to pisal ale do konca sie z tym nie zgadzam

 6. Paweł says:

  [..] Cytowany fragment: rycholog[...]

 7. Marlena says:

  Mają nowoczesny sprzęt co również jest ważne wykonując takie badanie

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog od czego jest odma podskórna leczenie zespół neurasteniczny