Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 7

Żadne z tych zdarzeń nie doprowadziło do przerwania lub przerwania leczenia; wystąpienie hiperbilirubinemii spowodowało jedynie zmniejszenie dawki rybawiryny. Nie było innych modyfikacji badanych leków. Nieprawidłowości laboratoryjne uwagi, które wystąpiły podczas leczenia, przedstawiono w Tabeli 4. Spośród sześciu pacjentów z całkowitym poziomem bilirubiny, który był ponad 2-krotnie wyższy niż górny limit prawidłowego zakresu, 3 miało tę elewację podczas pojedynczej wizyty studyjnej. U wszystkich sześciu pacjentów dominowała bilirubina pośrednia, a nieprawidłowość ustąpiła podczas leczenia bez dostosowania dawek badanych leków. U dwóch pacjentów stężenie kreatyniny w surowicy było większe niż 1,5 mg na decylitr (133 .mol na litr), a związany z tym obliczony klirens kreatyniny wynosił mniej niż 50 ml na minutę. U obu pacjentów zwiększenie stężenia kreatyniny wystąpiło w odosobnionych punktach czasowych i ustąpiło bez modyfikacji dawki badanych leków.
Dyskusja
Pierwszorzędowym punktem końcowym w tym badaniu eksploracyjnym był odsetek pacjentów z supresją wirusową do 4. tygodnia leczenia i utrzymująca się supresja do 12. tygodnia. Ten punkt końcowy został spełniony u 28 z 33 wcześniej nieleczonych pacjentów oraz u 10 z 17 pacjentów, którzy mieli przeszły wcześniejsze leczenie. Wśród wcześniej nieleczonych pacjentów nie wystąpiły żadne niepowodzenia wirusologiczne podczas leczenia lub w ciągu 48 tygodni obserwacji u pacjentów, którzy ukończyli leczenie. Przeciwnie, 9 z 17 pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na poprzednie leczenie miało przełom wirusologiczny lub wystąpił nawrót choroby do daty pierwszej wizyty kontrolnej po leczeniu. W większości przypadków niepowodzenie wirologiczne wiązało się z pojawieniem się wariantów z podstawieniami zarówno w NS3, jak i NS5B, w pozycjach znanych z nadawania oporności in vitro na ABT-450 i ABT-333, odpowiednio.
Jeden pacjent przerwał leczenie badaniem z powodu bezobjawowego zwiększenia aktywności aminotransferaz. We wcześniejszych badaniach nad ABT-450 / r zdrowy ochotnik miał podwyższone o stopień 3 w poziomie aminotransferazy alaninowej podczas otrzymywania ABT-450 / r (w dawce dziennej 250 mg ABT-450 i 100 mg rytonawiru) z dwa inne badane bezpośrednie środki antywirusowe. Ten wzrost, który również był bezobjawowy, nie wiązał się ze wzrostem stężenia bilirubiny i natychmiast ustąpił po odstawieniu badanego leku. Podobne nasilenie stopnia 3. nie obserwowano u uczestników otrzymujących monoterapię ABT-450 / r lub u pacjentów otrzymujących ABT-450 / r w dziennych dawkach poniżej 250 mg ABT-450 i 100 mg ritonawiru. Z tego powodu, podobnie jak podobne wskaźniki odpowiedzi obserwowane w tym badaniu na obu poziomach dawek u wcześniej nieleczonych pacjentów, pacjenci z grupy 3 otrzymali niższe dawki ABT-450 / r 150 mg ABT-450 i 100 mg ritonawiru
[więcej w: ginekologia estetyczna szczecin, badanie moczu cennik, rehabilitacja kręgosłupa ]
[patrz też: stomatolog w kamienicy gryfino, zgrubienie opłucnej, odma płucna powikłania ]

Tags: , ,

No Responses to “Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 7”

 1. The Happy Jock says:

  Dużo błonnika, to wkrótce będzie awitaminoza

 2. Izabela says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pierwsza pomoc[...]

 3. Mia says:

  infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

 4. Lilia says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ursynów[...]

 5. Waylay Dave says:

  Lekarze rodzinni mylą się nie czasem a zazwyczaj

 6. Karolina says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Kosmetyki naturalne producent[...]

 7. Przemysław says:

  Trzeba sie badac i tyle

Powiązane tematy z artykułem: odma płucna powikłania stomatolog w kamienicy gryfino zgrubienie opłucnej