Odma podskórna.

Dla zapobieżenia powstaniu odmy podskórnej, podpowięziowej i śródpiersiowej należy zwracać szczególną uwagę, by chory podczas zabiegu nie oddychał głęboko ani nie kaszlał oraz by wytwarzając lub dopełniając odmę nie doprowadzać do dodatniego ciśnienia w jamie opłucnej. Gdy odma już powstała, przerywamy zabieg i staramy się powstrzymać dalsze dostawanie się powietrza z jamy opłucnej. Osiąga się to przez unieruchomienie chorego, zarządzenie powierzchownego oddychania, nałożenie opatrunku uciskającego miejsce nakłucia, przez zwalczanie kaszlu. Odma opłucna i przekłucia płuca. Odma opłucna samorodna. Częstym powikłaniem, związanym z wykonywaniem odmy opłucnej leczniczej, jest odma z przekłucia płuca oraz odma opłucna samorodna (pneumothorax spontaneus). Powikłania te są częstsze niż zator powietrzny. Odma opłucna z przekłucia płuca po stronie leczonej zdarza się podczas wytwarzania odmy opłucnej leczniczej oraz podczas dopełnień. Jeżeli igła uszkodzi płuco w zdrowym jego miejscu, nie pociąga to zwykle za sobą większych następstw, gdyż otwór dość szybko zamyka się przy zapadaniu się płuca pod działaniem powietrza, wprowadzonego przez igłę albo dostającego się do jamy opłucnej z płuca. Inaczej bywa, gdy płuco zostanie uszkodzone w miejscu zmienionym albo w miejscu zdrowym w sąsiedztwie jednak ze zrostem opłucnym, naciekiem płucnym lub inną zmianą w płucu, która je usztywnia. W tych przypadkach powietrze z płuca może dostać się w dużej ilości do jamy opłucnej i wywołać odmę z przekłucia. Odma opłucna samorodna w toku odmy leczniczej może powstawać wskutek przebicia się do jamy opłucnej powierzchownej jamy opłucnej lub ogniska podopłucnego. Przebicie się następuje tym łatwiej im wyższe przy leczeniu odmą jest ciśnienie w jamie opłucnej. Odma opłucna samorodna w przebiegu odmy leczniczej może powstać także na tle pęknięcia powierzchownych pęcherzyków płucnych znacznie rozdętych (emphysema pulrnonum buhosum) wskutek rozległego, zbliznowacenia ognisk gruźliczych w płucu. Taki sposób powstawania odmy samorodnej w toku odmy leczniczej zdarza się częściej w późniejszych okresach gruźlicy płuc, rozedma bowiem oboczna jest w tym okresie wybitniejsza. Odma opłucna samorodna zdarza się nie tylko po stronie odmy leczniczej, ale i po stronie drugiego płuca, gdyż ono nieraz ulega znacznemu rozdęciu wskutek bardzo czynnego udziału w oddychaniu. [podobne: łóżka rehabilitacyjne, anatomia palpacyjna, żuraw warsztatowy ]
[więcej w: zespół czołowy, ile kosztują badania lekarskie do pracy, metoda simontona ]

Tags: , ,

No Responses to “Odma podskórna.”

  1. Monika says:

    wyniki usg wykazały na lewym płacie

  2. 3D Waffle says:

    [..] Odniesienie w tekscie do Chirurg[...]

  3. Melania says:

    Nie ufam lekarzom

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztują badania lekarskie do pracy metoda simontona zespół czołowy