Kardiodowe punkty końcowe w teście Aliskiren na cukrzycę typu 2 AD 7

Spadek między stanem wyjściowym a 6 miesiącem wynosił 16% (95% CI, 13 do 18) z aliskirenem w porównaniu z 5% (95% CI, 3 do 8) z placebo, z różnicą 11 punktów procentowych (95% CI, 7 do 15; P <0,001). Skorygowany średni-kwadratowy średni spadek szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej (GFR) między linią podstawową a 6 miesiącem wynosił 2,45 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała (95% CI, 2,11 do 2,78) z aliskirenem w porównaniu z 1,29 ml na minutę na 1,73 m2 (95% CI, 0,95 do 1,62) z placebo, z różnicą 1,16 ml na minutę na 1,73 m2 (95% CI, 0,69 do 1,63, P <0,001) (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane i odstawienie leku do badania
Podczas próby 1445 pacjentów przypisanych do aliskirenu (33,8%) i 1218 przydzielonych do grupy placebo (28,4%) przerwało stosowanie leku na stałe z przyczyn innych niż zgon (P = 0,001). W grupie aliskirenu 563 pacjentów (13,2%) przerwało stosowanie badanego leku z powodu zdarzenia niepożądanego, w porównaniu z 437 pacjentami (10,2%) w grupie placebo (p <0,001).
Tabela 3. Tabela 3. Najczęściej zgłaszane zdarzenia niepożądane i zaprzestanie przyjmowania leków. Hiperkaliemia była najczęstszym zdarzeniem niepożądanym zgłaszanym przez badaczy i najczęstszym działaniem niepożądanym prowadzącym do przerwania stosowania badanego leku (Tabela 3). Stężenie potasu w surowicy mierzono również w regularnych odstępach czasu podczas próby. Liczba pacjentów z najwyższym niepotwierdzonym stężeniem potasu po linii od 5,5 do poniżej 6,0 mmol na litr wynosiła 907 w grupie aliskirenowej (21,2%) i 723 w grupie placebo (16,9%); dla poziomu potasu 6,0 mmol na litr lub więcej, liczby te wynosiły 479 (11,2%) i 308 (7,2%), odpowiednio (P <0,001 dla obu porównań). Częstotliwość maksymalnego poziomu potasu w surowicy powyżej 5,0 mmol na litr podczas badania była o 15% większa wśród pacjentów z wyjściowym oszacowanym GFR poniżej 45 ml na minutę na 1,73 m2 niż wśród osób o wyższym oszacowanym GFR.
Jak można się było spodziewać, zaburzenia czynności nerek i niedociśnienie były częściej zgłaszane w grupie aliskirenowej niż w grupie placebo; były one drugim i trzecim najczęściej występującym zdarzeniem niepożądanym prowadzącym do przerwania podawania leku (tabela 3). Kolejną najczęściej rejestrowaną przyczyną przerwania podawania leku było udar (u 25 pacjentów w grupie aliskirenu iu 18 w grupie placebo). Zgłaszane niedociśnienie występowało częściej u pacjentów w podeszłym wieku (> 65 lat), pacjentów z ciśnieniem pulsu poniżej mediany (68 mm Hg) oraz pacjentów otrzymujących leczenie diuretykami pętlowymi na początku badania (dane nieukazane). Zgłaszana hipoglikemia występowała nieco częściej w grupie aliskirenowej niż w grupie placebo, podczas gdy ogólna kontrola glikemii od wartości wyjściowej do końca badania pozostawała prawie identyczna w obu grupach (dane nieukazane)
[hasła pokrewne: cel ćwiczeń oddechowych, rehabilitacja kręgosłupa, fitamina ]
[podobne: półpasiec u dzieci zdjęcia, padaczka pourazowa objawy, transtyretyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Kardiodowe punkty końcowe w teście Aliskiren na cukrzycę typu 2 AD 7”

 1. Monika says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja kregoslupa[...]

 2. Jokers Grin says:

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

 3. Magdalena says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: szkolenia pierwszej pomocy[...]

 4. Diana says:

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

 5. Fast Draw says:

  [..] Cytowany fragment: zdjęcie zębów[...]

 6. Remigiusz says:

  Można pisać obszernie ?

Powiązane tematy z artykułem: padaczka pourazowa objawy półpasiec u dzieci zdjęcia transtyretyna