Posts Tagged ‘kołnierze ortopedyczne’

Bezpieczeństwo i skuteczność terapii RNAi dla amyloidozy transtyretyny AD 7

Wednesday, April 18th, 2018

W przeciwieństwie do tego, znaczące obniżenie poziomu wyjściowego obserwowano w grupie otrzymującej 1,0 mg na kilogram już w dniu 1, ze średnią redukcją poziomu 38% w transtyretynie w dniu 7 (P = 0,01) (Figura 1A). W grupie otrzymującej 1,0 mg na kilogram, który obejmował dwie serie po cztery osoby, zaobserwowano znaczną zmienność wśród uczestników obserwowanego stopnia knockdown transtyretyny. Spośród czterech uczestników z mutacją V30M i jedną z mutacją S77Y, szczytowe obniżenie mieściło się w zakresie od 16 do 41% i odzyskane w pobliżu poziomów wyjściowych przed podaniem w dniu 28 (Figura 1B). Jednak jeden pacjent z mutacją S77F (Uczestnik 50.03) miał silną odpowiedź, z ponad 50% transkrypcją transtyretyny w dniu 2 i poziomem nadiru wynoszącym 81% w dniu 10 (Figura 1B i 1C). …read more

Bezpieczeństwo i skuteczność terapii RNAi dla amyloidozy transtyretyny AD 5

Wednesday, April 18th, 2018

Cieniowanie wskazuje 95% przedział ufności. Rysunek 2. Rysunek 2. Skuteczność ALN-TTR02 u zdrowych wolontariuszy. …read more

Bezpieczeństwo i skuteczność terapii RNAi dla amyloidozy transtyretyny AD 2

Wednesday, April 18th, 2018

Ponadto, ponieważ transplantacja wątroby nie wpływa na produkcję transtyretyny w oku i ośrodkowym układzie nerwowym, po transplantacji może rozwinąć się choroba oczna lub loseomeningowa.21 Niedawno zatwierdzono w Unii Europejskiej Tafamidis, małocząsteczkowy stabilizator tetrameru transtyretyny. podstawą jego zdolności do spowolnienia progresji neuropatii we wczesnej fazie rodzinnej amyloidotycznej polineuropatii.22 Interferencja RNA (RNAi) jest endogennym mechanizmem komórkowym do kontrolowania ekspresji genów, w którym małe interferujące RNA (siRNA), które są związane z indukowanym przez RNA kompleksem wyciszania (RISC) pośredniczą w rozszczepieniu docelowego informacyjnego RNA (mRNA) .23,24 The Zdolność do przekształcania siRNA w leki zależy od procesów chemicznych, które nadają właściwości podobne do leków i ułatwiają bezpieczne i skuteczne dostarczanie do docelowych narządów .5,5,26 Formulacje nanocząsteczek lipidowych pojawiły się jako czynniki dostarczające siRNA do hepatocytów i doprowadziły do trwałej i trwałej redukcji w ekspresji genetycznej (zwanej knockdown) różnych celów hepatocytów u wielu gatunków.27-29 Biodystrybucja tych pozajelitowo podawanych nanocząstek lipidów jest głównie w wątrobie, z niewielką frakcją rozprowadzającą się do innych narządów, które mają fenestrowany śródbłonek (np. śledziona ) .30,31 Penetracja do ośrodkowego układu nerwowego lub oka nie występuje po ogólnoustrojowym podawaniu takich preparatów.
ALN-TTR01 i ALN-TTR02 są preparatami pierwszej i drugiej generacji nanocząsteczek lipidowych jako czynników dostarczających siRNA. …read more

Przyrodolecznictwo: podstawowe zasady.

Tuesday, February 27th, 2018

Herbsmedicine[1]Przyrodolecznictwo jest jedną z najbardziej popularnych metod stosowanych w medycynie alternatywnej. Stosowanie się do jego podstawowych zasad może pomagać organizmowi w zachowaniu harmonii i równowagi, które są tak cenne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Jakie są zatem podstawowe zasady przyrodolecznictwa? Pierwsza zasada związana jest z naturalną zdolnością ludzkiego organizmu do samoregeneracji. Wewnętrzna witalność oraz mechanizmy obronne mają tu ogromne znaczenie. Druga zasada głosi, że objawy chorobowe to nic innego, jak wynik działania sił witalnych walczących z chorobą. …read more