Posts Tagged ‘żuraw warsztatowy’

Zapobieganie wybuchom epidemii szpitalnych wywoływanych przez bakterie antybiotykooporne

Tuesday, May 22nd, 2018

W 2011 roku szczep Klebsiella pneumoniae odporny na wiele antybiotyków, w tym karbapenemy, został zidentyfikowany na oddziale intensywnej opieki medycznej (ICU) w Centrum Klinicznym Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH). Od tego czasu organizm skolonizował co najmniej 19 pacjentów i mogło spowodować siedem zgonów wśród pacjentów z ciężkimi współistniejącymi schorzeniami. Chociaż rozprzestrzenienie się organizmu zostało prześledzone w drodze klinicznych badań epidemiologicznych i sekwencjonowania całego genomu, zostało ono ograniczone przez rygorystyczne procedury kontroli infekcji . Co ten odcinek mówi nam o tym, jak złagodzić ryzyko przyszłych epidemii. Narasta zagrożenie infekcjami wywołanymi przez wielolekooporne organizmy (MDRO). …read more

Pytanie cd

Tuesday, May 22nd, 2018

Dlaczego więc dla mnie jest gorzej niż dla kogokolwiek innego, kto bierze pod uwagę niesprawiedliwość świata. Tak, codziennie mi o tym przypomina, ale czy to naprawdę pociecha, aby zapomnieć. Czy zapominanie jest możliwe. Rzeczywiście, doszedłem do przekonania, że jest to psychicznie i duchowo szkodliwe, aby osoba nie była siłą przypominana o wszystkich cierpieniach na świecie. Myślę, że w końcu rozumiem, o co chodziło moje spotkanie, kiedy powiedzieli, że jest coś w tej pracy, która wspiera cię w tym, nie będąc uzależnionym od nagrody, dobrych wyników, wdzięczności czy ulgi. …read more

The 510 (k) Przodek z metalowym na implancie stawu biodrowego cd

Tuesday, May 22nd, 2018

Badanie kliniczne mogło zidentyfikować wysoką częstość korelacji ASR, która stała się oczywista po 9 miesiącach, kiedy została porównana z wszystkimi innymi konwencjonalnymi protezami stawu biodrowego w Australijskim Rejestrze Wspólnym (wskaźnik ryzyka 9 miesięcy do roku, skorygowany dla wieku i płci, 2,62 [95% przedział ufności, 1,67 do 4,11]), a który gwałtownie pogarszał się z czasem.5 Ponieważ tysiące Amerykanów boleśnie się uczy, istnieje nieznane ryzyko w przypadku urządzeń, które wchodzą na rynek bez danych klinicznych wykazujących bezpieczeństwo i skuteczność, a wszczepiane części ciała nie mogą być przywoływane tak łatwo, jak wadliwe części samochodowe. Niedawno przyjęta ustawa o opłatach i aktualizacji dla użytkowników urządzeń medycznych zawiera postanowienie, które powinno ułatwić FDA zlikwidowanie luki w przypadku pozostałych 19 urządzeń klasy III, umożliwiając agencji przekwalifikowanie urządzeń według zamówień, a nie regulacji. W rejestrze objętym sankcjami FDA byłaby wartość.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Framingham Heart Study, Boston University School of Medicine, Boston (BMA); Krajowy Rejestr Zastępczy Australijskiego Towarzystwa Ortopedycznego oraz Wydział Chirurgii, Uniwersytet Flindersa – oba w Adelaide, SA, Australia (SEG); oraz Oddział Kardiologii, Wydział Medycyny, Uniwersytet Kalifornijski, San Francisco, San Francisco (RFR). …read more

The 510 (k) Przodek z metalowym na implancie stawu biodrowego

Tuesday, May 22nd, 2018

Wiele urządzeń medycznych, które stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa Amerykanów, w tym implantów z metalem na metalu, obecnie wchodzi na rynek amerykański za pośrednictwem ścieżki regulacyjnej FDA (Food and Drug Administration), która nie jest przeznaczona do oceny bezpieczeństwa i skuteczności. Ścieżka ta, zwana procesem 510 (k), obejmuje zamiast tego ocenę zasadniczej równoważności z uprzednio wyczyszczonymi urządzeniami, z których wiele nigdy nie zostało ocenionych pod względem bezpieczeństwa i skuteczności, a niektóre z nich nie są już używane z powodu złych wyników klinicznych. The Medical Device Amendments z 1976 roku stworzyły trzy klasy urządzeń: klasa I obejmowała urządzenia niskiego ryzyka, takie jak szczoteczki do zębów; klasa II zawierała urządzenia o umiarkowanym ryzyku, takie jak pompy infuzyjne; a klasa III obejmowała urządzenia wysokiego ryzyka i te, które czekały na właściwą klasyfikację, takie jak implanty z metalem na metalu. Te klasy w przybliżeniu odpowiadały wymaganemu poziomowi przeglądu wstępnego. W związku z tym urządzenia klasy I i II zostały poddane przeglądowi pod kątem istotnej równorzędności z urządzeniami już dostępnymi na rynku, zwanymi również urządzeniami przedmianowymi (mimo że kolejne przepisy przyznały zwolnienia). …read more