POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI.

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI. Do najczęstszych należą stany pomroczne. W przypadkach, gdy zaraz po ocknięciu się ze stanu nieprzytomności wystąpi zamroczenie, chory nie pamięta bardzo długiego okresu po wypadku. Może to naśladować niepamięć następową. W przypadkach z ciężkim zamroczeniem podejrzewa się często stłuczenie lub zranienie mózgu – nie zawsze słusznie. Zauważono, że szczególną skłonność do zamroczeń pourazowych mają mózgi starcze i miażdżycowe. Stan pomroczny poznać po trudnościach w skupieniu uwagi, zaburzeniach zdolności zapamiętywania, a zwłaszcza przypominania, utrudnieniu pojmowania i kojarzenia, wielokierunkowej dezorientacji, również we własnej osobowości, przy zbornym zachowaniu i zbornych wypowiedziach. Nastrój jest przeważnie przygnębiony, płaczliwy i lękliwy z cechami rozdrażnienia i zgryźliwości. Rzadziej widuje się nastrój wzmożony i wesoły. Znane są też urojeniowe wytwory rozdwojenia osobowości. Być może, że opisywane w piśmiennictwie konfabulacje należałoby raczej utożsamić z urojeniami wypływającymi z rozszczepiennej osobowości. Chociaż w pourazowych stanach zamroczenia zachowania bywa zborne, to jednak czasem dochodzi do podniecenia psychoruchowego z działaniami gwałtownymi i przestępczymi. Z innych nawarstwień psychotycznych po wstrząsie mózgu, określanych w piśmiennictwie czasem zbyt mało mówiącą nazwą psychoz komocyjnych, wymienić trzeba rzadziej występujące zespoły majaczeniowe. Alkoholizm przewlekły, zmiany starcze i inne organiczne stany usposabiają do występowania majaczeń. Omamy wzrokowe, a także dotykowe i słuchowe przenoszą chorego często w jego środowisko zawodowe, tak iż przeżywa on urojeniowo tego rodzaju sytuację. Treść omamów i urojeń może być i inna. Niepokój psychoruchowy może się czasem wzmagać aż do agresywności w stosunku do otoczenia, którego chory nie poznaje. Często występuje tu uciekanie z łóżka pod wpływem zwidywań. U alkoholików przewlekłych psychozy te nabierają wyglądu delirium tremens. Zaburzenia zdolności zapamiętywania są tu zwykle silnie podkreślone, a rozległa luka pamięciowa może się wypełnić bardzo sugestywnymi konfabulacjami, które czasem przybierają charakter ekspansywny. Występują też liczne złudzenia i omamy pamięciowe, a paramnezje te są w harmonii z urojeniowo zmienionym położeniem chorego. Przy badaniu uderza u chorych zwolnienie toku myślenia oraz niekiedy perseweracje. Majaczenia pourazowe utrzymują się czasem w ciągu wielu tygodni, chociaż w przebiegu takiej psychozy zaznacza się nierzadko wahanie w natężeniu objawów, szczególnie w stopniu zamącenia świadomości. Niepamięć bywa przeważnie zupełna, chociaż nie należą do rzadkości mgliste wspomnienia jakby z przebytego marzenia sennego. Zarówno objawy zamroczeniowe, jak i majaczenia zwykle zaostrzają się w nocy. [patrz też: rehabilitacja uraz mózgu, rehabilitacja we Wrocławiu, kasetony świetlne ]
[hasła pokrewne: odma podskórna, fizykoterapia szczecin, usg doppler tętnic szyjnych ]

Tags: , ,

No Responses to “POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI.”

 1. Old Regret says:

  Nie ufam lekarzom

 2. Guillotine says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu tampony[...]

 3. Mateusz says:

  Nie bardzo zrozumialem zasade tego

 4. Julita says:

  [..] Odniesienie w tekscie do śliwki[...]

 5. Cereal Killer says:

  Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

Powiązane tematy z artykułem: fizykoterapia szczecin odma podskórna usg doppler tętnic szyjnych