Wstrząsy mózgu.

Praktycznie znacznie lepszy jest podział na przypadki z przewagą cech otępiennych i z przewagą cech charakteropatycznych. Z badań anatomopatologicznych wiadomo, że zmiany charakteropatyczne zależą od organicznego uszkodzenia płatów czołowych. Za życia fakt ten można stwierdzić za pomocą pneumoencefalografii. Rozpoznanie i różnicowanie. Tuż po stłuczeniu lub zranieniu mózgu mogą w obrazie klinicznym górować objawy wstrząsu mózgu, które zazwyczaj szynko się cofają. Nierzadko jednak po stłuczeniu mózgu nie dochodzi do utraty przytomności, co najwyżej ma miejsce stan senności, przy czym zraniony może zupełnie dobrze rejestrować pamięciowo swoje przeżycia. Długotrwale, wiele dni lub nawet tygodni trwające zaburzenia świadomości, choćby tylko w rodzaju senności, wskazują zawsze na grube uszkodzenie tkanki mózgowej. Natomiast wbrew spotykanym twierdzeniom podkreślić trzeba, że obecność lub ciężki przebieg psychozy wikłającej podstawową sprawę urazową nie pozwala żadną miarą na jakiekolwiek wnioski co do natury lub ciężkości doznanego uszkodzenia mózgu. Bezwzględną wartość rozpoznawczą posiadają objawy neurologiczne ogniskowe, a także zespół psychoorganiczny włącznie z objawami charakteropatycznymi. Do objawów tych w praktyce mogą doprowadzić również często powtarzane wstrząsy mózgu, jak to się widuje u zawodowych pięściarzy. Spotykano to także po nadużywaniu wstrząsów elektrycznych. Rokowanie po jednorazowym wstrząsie mózgu uważa się za pomyślne. Zależy ono jednak od zachowania pewnych ostrożności leczniczo-zapobiegawczych ze względu na groźbę powikłań nerwicowych typu roszczeniowego. Zapobieganie i leczenie mają nawet w pozornie najbłahszych przypadkach wielką wagę. Każdy wstrząs mózgu wymaga absolutnego spokoju, który może być zapewniony tylko przez pozostanie w łóżku. Opuścić łóżko wolno dopiero wtedy, gdy wszelkie niebezpieczeństwo powikłań ustąpi. Zbyt wczesne obciążenie pracą jest szkodliwe. Z drugiej strony jednak straszenie chorego trwałymi skutkami doznanego urazu mózgu prowadzić może jatrogennie do hipochondrii lub nerwicy roszczeniowej. Ogromne znaczenie ma psychoterapia. [więcej w: łóżka rehabilitacyjne, anatomia palpacyjna, żuraw warsztatowy ]
[przypisy: zespół neurasteniczny, odma podskórna leczenie, dermatolog od czego jest ]

Tags: , ,

No Responses to “Wstrząsy mózgu.”

  1. Captain Peroxide says:

    Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

  2. Lidia says:

    [..] Odniesienie w tekscie do depilacja laserowa pach poznań[...]

  3. Kinga says:

    skarżę się od paru lat na bóle głowy

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog od czego jest odma podskórna leczenie zespół neurasteniczny