Przeciwwskazania do odmy obustronnej .

Wskazanie zapobiegawcze dotyczy ciężarnych z niewielkimi zmianami gruźliczymi w obu płucach. Zmiany te nieraz zaostrzają się wybitnie po porodzie w związku z nagłym rozszerzeniem się płuc i rozsianiem drogą oskrzeli materiału zakaźnego z ognisk gruźliczych. Zapobiec temu można przez zastosowanie odmy po obu stronach bezpośrednio przed porodem lub w kilka godzin po nim, najdalej w 48, jeżeli stan ogólny chorej na to pozwala. Wskazaniami do leczenia odmą obustronną są przede wszystkim postaci gruźlicy ze zmianami miąższowymi. Zatem stosuje się tę metodę w tych przypadkach, w których: 1. w obu płucach są zmiany przewlekłe serowate z jamami lub wysiękowo-serowate; . 2. w toku leczenia odmą opłucną powstaje bilateralizacja gruźlicy w postaci ogniska wysiękowo-serowatego; 3. w obu płucach są świeże zmiany wysiękowo-serowate i 4. w obu płucach są zmiany włóknisto-serowate bez przewagi zmiany włóknistej nad wysiękowo-serowatą. Najczęściej przystępuje się do odmy po stronie drugiego płuca w przypadkach zmian w obu płucach dopiero wtedy, gdy odma, zastosowana po stronie płuca z większymi zmianami, wpływając na nie korzystnie, nie poprawia zmian gruźliczych w drugim płucu. Przeciwwskazania do odmy obustronnej stanowią: 1. ciężki ogólny stan chorego z wybitnymi objawami toksycznymi; 2. ostra gruźlica płuc w postaci ostrej gruźlicy prosówkowej, ostrego serowatego zapalenia odoskrzelowego lub płatowego obu płuc; 3. rozległe zmiany w płucach, zwłaszcza włókniste: przypadki, w których sprawa gruźlicza zajmuje przeszło połowę każdego pola płucnego już mało nadają się do odmy obustronnej, 4. gruźlicze przybrzeżne zapalenie opłucnej jako sprawa chorobowa, cechująca się wielką skłonnością do zarastania jamy opłucnej; 5. duża rozedma płuc oboczna uogólniona; 6. zmniejszenie pojemności życiowej płuc poniżej 1200 ml; 7. ciężkie zmiany gruźlicze w innych narządach; 8. wady serca, nawet wyrównane, oraz zwyrodnienie mięśnia sercowego 9. podeszły wiek chorego: powyżej 45 roku życia stosuje się odmę obustronną wyjątkowo, jeżeli ogólny stan chorego jest dobry, a narząd krążenia zupełnie sprawny; natomiast dzieci znoszą leczenie obustronną odmą opłucną dobrze, nieraz nawet lepiej niż odmę po jednej stronie, zależnie od wiotkości ich śródpiersia. [hasła pokrewne: rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena, usg poznan, usg poznan Wrocław ]
[patrz też: półpasiec u dzieci zdjęcia, padaczka pourazowa objawy, transtyretyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Przeciwwskazania do odmy obustronnej .”

  1. Knuckles says:

    mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

  2. Disco Potato says:

    [..] Cytowany fragment: kolka u dziecka[...]

  3. Crash Override says:

    Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

Powiązane tematy z artykułem: padaczka pourazowa objawy półpasiec u dzieci zdjęcia transtyretyna