Zespół pourazowy – nabyta, przejściowa kondycja uogólnionego ryzyka

W celu promowania pomyślnego powrotu do zdrowia po hospitalizacji pracownicy służby zdrowia często koncentrują się na problemach związanych z ostrą chorobą, która przyspieszyła hospitalizację. Ich nieproporcjonalna uwaga na przyczynę hospitalizacji może być jednak błędnie skierowana. Pacjenci, którzy byli niedawno hospitalizowani, nie tylko wyzdrowieją z powodu ostrej choroby; doświadczają również okresu ogólnego ryzyka dla szeregu niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych. Zatem ich stan można lepiej scharakteryzować jako zespół pozaszpitalny, nabytą, przejściową okres wrażliwości. Teoria ta sugerowałaby, że ryzyko w krytycznym 30-dniowym okresie po wypisaniu może wynikać zarówno z alogenicznego i fizjologicznego stresu, który pacjenci doświadczają w szpitalu, jak i od długotrwałych skutków pierwotnej ostrej choroby. W momencie wypisu upośledzone są układy fizjologiczne, wyczerpane rezerwy, a organizm nie jest w stanie skutecznie bronić się przed zagrożeniami dla zdrowia. Proporcje ponownej hospitalizacji z przyczyn innych niż stan przy początkowym rozładowaniu. Dane pochodzą z Jencks i wsp.1
Prawie jedna piąta pacjentów Medicare wypisanych ze szpitala – około 2,6 miliona seniorów – ma ostry problem medyczny w ciągu kolejnych 30 dni, co wymaga kolejnej hospitalizacji. Ci niedawno zwolnieni pacjenci mają podwyższone ryzyko niezliczonych stanów, z których wiele wydaje się mieć niewiele wspólnego z początkową diagnozą. Na przykład wśród pacjentów przyjmowanych w leczeniu niewydolności serca, zapalenia płuc lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), przyczyna readmisji jest taka sama jak w przypadku przyjmowania indeksu tylko dla odpowiednio 37%, 29% i 36%. Przyczyny readmisji, niezależnie od pierwotnej diagnozy przyjmującej, często obejmują niewydolność serca, zapalenie płuc, POChP, infekcje, stany żołądkowo-jelitowe, choroby psychiczne, zaburzenia metaboliczne i traumę (patrz wykres). Zakres tych rozpoznań readmisji został wykazany w badaniach wykorzystujących zarzuty administracyjne i tych korzystających z przeglądów wykresów. Tak więc ta obserwacja prawdopodobnie nie będzie jedynie wynikiem zmienności w kodowaniu. Kolejnym dowodem na charakter odróżniający tego zespołu jest to, że informacje o nasileniu pierwotnej ostrej choroby przewidują słabo, którzy pacjenci będą mieli niekorzystne zdarzenie medyczne wkrótce po wypisaniu i wymagają readmisji.2
W jaki sposób może pojawić się syndrom pozaszpitalny. Pacjenci hospitalizowani cierpią nie tylko na ostrą chorobę, która może znacznie zaburzać systemy fizjologiczne, ale doświadcza znacznego stresu. Podczas hospitalizacji pacjenci są często pozbawieni snu, doświadczają zakłóceń normalnych rytmów okołodobowych, są źle odżywiani, odczuwają ból i dyskomfort, konfrontują się z trudnymi sytuacjami trudnymi psychicznie, przyjmują leki, które mogą zmienić funkcje poznawcze i fizyczne, i stają się zdekondycjonowani przez łóżko. odpoczynek lub brak aktywności. Każda z tych perturbacji może negatywnie wpływać na zdrowie i przyczyniać się do znacznych upośledzeń we wczesnym okresie rekonwalescencji, niezdolności do walki z chorobą i podatności na błędy mentalne.
Badacze udokumentowali rozpowszechnienie i ryzyko wystąpienia tych czynników stresogennych
[patrz też: przeszczep chondrocytów, kasetony świetlne, anatomia palpacyjna ]
[przypisy: stomatolog w kamienicy gryfino, zgrubienie opłucnej, odma płucna powikłania ]

Tags: , ,

No Responses to “Zespół pourazowy – nabyta, przejściowa kondycja uogólnionego ryzyka”

 1. Ignacy says:

  [..] Cytowany fragment: szpital[...]

 2. Cereal Killer says:

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

 3. Dorian says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu brzydki zapach z ust[...]

 4. Nina says:

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

 5. Mr. Spy says:

  [..] Cytowany fragment: dietetyk szczecin[...]

 6. Turnip King says:

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

Powiązane tematy z artykułem: odma płucna powikłania stomatolog w kamienicy gryfino zgrubienie opłucnej